Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

gepubliceerd: woensdag, 16 februari 2022

Voor vrij­wil­li­gers werk­zaam op ver­schil­lende terreinen, is een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) nood­za­ke­lijk. Hier vindt u voor welke functie en door wie een VOG dient te wor­den aan­ge­vraagd.

De VOG wordt door de pa­ro­chie zelf aan­ge­vraagd. Het is be­lang­rijk dat er een bestuurslid wordt aangewezen die met deze taak belast is. Het is voor het bisdom be­lang­rijk te weten welk bestuurslid deze taak op zich heeft geno­men. Geeft u dit daarom aan ons door!

Er zijn twee soorten VOG’s; een gratis VOG en een betaalde VOG. Door­gaans is de gratis VOG alleen bedoeld voor vrij­wil­li­gers die werken met kwets­ba­re doel­groepen. Let op: communi­ceert u de Gedrags­co­de Pas­to­raat actief met de vrij­wil­li­gers!

Pro­ce­dures

De aan­vraag­pro­ce­du­res voor gratis VOG’s en betaalde VOG’s vindt u hier­on­der:Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose