Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Wat we ook doen in de Kerk: we moeten allereerst christen-zijn”

Hulpbisschop mgr. Hendriks tijdens de homilie

gepubliceerd: dinsdag, 16 oktober 2012

Ter ope­ning van het Jaar van het Geloof dat door paus Bene­dic­tus XVI is uit­ge­roe­pen en ter ge­dach­te­nis van de vijf­tigste ver­jaar­dag van de ope­ning van het tweede Vati­caans concilie, werd op 11 ok­to­ber om 12.00 uur in Heiloo een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring gehou­den, waarin Mgr. Hendriks voor­ging. Aan­slui­tend volgde een studie­mid­dag voor pas­to­rale krachten. Op deze mid­dag ont­vingen ook acht cateche­tische mede­wer­kers een verlen­ging van hun zen­ding om catechese te geven.

Christen-zijn

“Wat we ook doen in de Kerk: we moeten allereerst christen-zijn”Ondanks het feit dat het een door­de­weekse dag was, waren veel mensen geko­men om deze speciale eucha­ris­tie­vie­ring mid­den op de dag mee te vieren. Mgr. Hendriks riep de aanwe­zigen op om: “wat we ook doen in de Kerk: we moeten aller­eerst christen-zijn”. […] Het werk wat we doen voor de Kerk kan geen uiter­lijk karweitje zijn, maar uitdruk­king van onze liefde voor Christus, uitdruk­king van ons geloof. […]Voordat we iets kunnen geven, moeten we iets ont­van­gen hebben”. Aan het einde van de vie­ring werd aan een ieder een gebeds­kaar­tje uit­gereikt met hierop een gebed dat in het kader van het Jaar van het Geloof voor het bisdom gemaakt is.

Lezing voor pas­to­rale krachten

Na de vie­ring en de lunch in het Juliana­kloos­ter hield dr. Miranda Klaver een in­spi­re­rende en prikkelende lezing voor ongeveer 50 pas­to­rale krachten over geloven in de postmo­derne tijd. De lezing werd nabe­spro­ken in kleine groepen. De dag werd besloten met het avond­ge­bed waarbij acht personen de vernieu­wing van hun zen­ding als cateche­tisch mede­wer­ker kregen en daartoe de zegen ont­vingen.

Verlen­ging zen­ding acht cateche­tische mede­wer­kers

De cateche­tisch mede­wer­kers zijn on­der­schei­den van de cate­chisten die op De Tilten­berg hun oplei­ding hebben gekregen en een bre­dere opdracht hebben. De cateche­tisch mede­wer­kers hebben in het seizoen 2003-2004 een Kadercurus Catechese gevolgd van twaalf zater­da­gen. Ze zijn ge­spe­cia­li­seerd in het geven van catechese (aan diverse doel­groepen) in de pa­ro­chie(regio’s). Zij ont­van­gen de verlen­ging van hun zen­ding (opnieuw voor vier jaar) met instem­ming van hun pastoors.

Hun namen zijn: Henny Hin (Den Burg), Tineke Kosterink (Zaan­dam), Phily Hinfe­laar (Dui­ven­drecht), Hans Bruijn­zeels (Nieuw Vennep), Anita Onwezen (NIeuw Vennep), Luus van der Horst (Bad­hoe­ve­dorp), Marijke Elsen­burg (Am­stel­veen) en Ton Schoelitsz (Am­ster­dam-Noord/Almere).

Gebeds­kaar­tjes Jaar van het Geloof

Voor het be­stel­len van (extra) gebeds­kaar­tjes in het kader van het Jaar van het Geloof: mspruit@bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Voor de volle­dige homilie van Mgr. Hendriks: www.arsacal.nl

(fotoreportage door Steef J. Pardoen)

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose