Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop geeft 10.000 euro voor voedselhulp Eritrea

16 oktober - Wereldvoedseldag

gepubliceerd: vrijdag, 5 oktober 2012

Bisschop geeft 10.000 euro voor voedselhulp EritreaMgr. Punt heeft vorig jaar de actie: “Honger in de Hoorn van Afrika” publieke­lijk aan­be­vo­len. Hoewel de media hier momenteel geen aan­dacht meer aan schenken, is de hon­ger in de Hoorn nog lang niet gestild.

Bij gelegen­heid van Wereldvoedsel­dag, op 16 ok­to­ber, zal de bis­schop een cheque van € 10.000 overhan­digen aan de stich­ting Eritrea Hagez.

Deze stich­ting zal met dit geld, via de con­gre­ga­tie Daughters of Charity, voedsel­hulp bie­den aan de allerarmsten in Eritrea en een vee-project voor kleinschalige boeren onder­steunen.

Op de foto Bis­schop Punt met zuster Letteghebriel van de Daughters of Charity, tij­dens haar bezoek aan het bisdom afgelopen juni.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose