Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Feestelijke afsluiting van de Orgelserie

gepubliceerd: dinsdag, 2 oktober 2012

Voor zijn vele verdiensten werd de heer Everard door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam onderscheiden met het Ereteken van Sint Bavo.In het bij­zijn van Hulp­bis­schop Mgr. Jan Hendriks, werd op zater­dag 29 sep­tem­ber in de ka­the­draal fees­te­lijk de jaar­lijkse Orgel­se­rie af­ge­slo­ten. Vanaf april t/m sep­tem­ber hebben organisten en andere musici van naam op de zater­dag­mid­da­gen prach­tige concerten ver­zorgd.

Traditie­ge­trouw werd het laatste concert afgelopen zater­dag muzikaal onder­steund door het Ka­the­drale Koor. Uiter­aard speelde de titulair organist van de Ka­the­draal Ton van Eck op het grote Wil­li­brordorgel.

Tijdens dit concert werd van twee leden van het bestuur van de Stich­ting Wil­li­brordusorgel afscheid geno­men. De heren Wim Eggen­kamp (voor­zit­ter) en Richard Everard (se­cre­ta­ris) dragen het stokje over aan twee jonge krachten. Hulp­bis­schop Mgr. Hendriks reikte hem de ver­sier­se­len uit.

In 2013 zal de Orgel­se­rie haar veer­tigste jaar ingaan. Dat belooft een fees­te­lij­ke serie te wor­den.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose