Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Religieuze communiteit in Duivendrecht

gepubliceerd: dinsdag, 25 september 2012
foto’s: Leobard Hinfe­laar
Religieuze communiteit in Duivendrecht
Boven v.l.n.r.: deken A. Bakker sma, diaken T. van Stiphout, bis­schop J.M. Punt, burge­mees­ter M. Blankers - Kasbergen, kape­laan B. Dijkman
Onder v.l.n.r.: paters B. Wooning SVD, K. Hayon SVD, V. Wang SVD, M. Jehandut SVD, F. Mulders sma

Dui­ven­drecht is een reli­gi­euze commu­ni­teit rijker. Op verzoek van mgr. Punt hebben zich daar drie paters van het God­de­lijk Woord, afkoms­tig uit Indonesië en China, geves­tigd. Zondag was een fees­te­lij­ke in­stal­la­tie­vie­ring, met de bis­schop als hoofd­cele­brant.

Con­ce­le­branten waren deken A. Bakker SMA van Am­ster­dam, pater B. Wooning SVD, pater F. Mulders SMA en kape­laan B. Dijkman. Ook de beide diakens uit Zuid-Oost, Th. Van Stiphout SSS en E. Sengers, assis­teer­den.

De 250 gelo­vi­gen die de kleine paro­chie­kerk vul­den, geven een aar­dig beeld van de grote verschei­den­heid in Am­ster­dam-Zuid-Oost.: ze waren onder meer afkoms­tig uit Neder­land, Suriname, Curaçao, Aruba, Colombia, Ghana, Polen, Armenië en Indonesië.

De paters zullen hun missio­naire ac­ti­vi­teiten gaan ver­rich­ten in Am­ster­dam-Oost en Am­ster­dam-Zuidoost. Op dit moment wonen er in de ver­bouwde pastorie van de Sint-Urbanus­kerk in Dui­ven­drecht drie paters SVD; in 2013 krijgen zij ver­ster­king van een vierde pater.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose