Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Rijk garandeert voortgang van restauratie kathedraal

gepubliceerd: donderdag, 6 september 2012

De res­tau­ra­tie van de ka­the­draal van Sint Bavo in Haar­lem kan zon­der onderbre­king voort­gaan, nu het kabinet 27 miljoen euro be­schik­baar stelt voor zes grote rijks­mo­nu­menten. Ook De Boom in Am­ster­dam (Sint Fran­cis­cus van Assisi) valt onder deze beschik­king.

Staats­secre­taris Halbe Zijlstra maakte dit van­och­tend bekend in de ka­the­draal, dat wil zeggen: op de stei­gers onder de koepel, tussen de beide grote transeptramen. In de praktijk betekend het dat de kosten voor driekwart gedekt wor­den door Den Haag.

In aanwe­zig­heid van onder anderen hulp­bis­schop mgr. dr. J. Hendriks en de Noord-Hollandse gede­puteerde voor Cultuur, mevr. Elvira Sweet, hief de staat­secre­taris het glas. Zijlstra was te meer verheugd omdat deze in­ves­te­ring ook de voortgang van het specialis­tische werk van restaurateurs garan­deert, een specialisme dat gebaat is bij onon­der­bro­ken ac­ti­vi­teit.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose