Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Noodkreet uit belegerd dorp in SyriŽ

gepubliceerd: vrijdag, 24 augustus 2012

Caritas Libanon stuurde woens­dag 22 au­gus­tus een nood­kreet over een bele­gerd Syrisch dorp aan de Libanese grens dat gevangen zit tussen het Syrische leger en het rebellenle­ger. Het chris­te­lijke dorp met 12.000 inwoners is volle­dig van de buiten­we­reld af­ge­slo­ten omdat alle toegangswegen en bruggen opgeblazen zijn. Er is geen voedsel meer, geen elektrici­teit, geen tele­foon, niets. Ze kunnen slechts een beroep doen op hun geloof.

Nood­kreet per GSM

Noodkreet uit belegerd dorp in SyriëEen pries­ter uit het dorp kon via zijn gsm en een Libanees net­werk Caritas in Libanon bereiken. Hij zei: "We delen alles met elkaar om te kunnen overleven... We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen. Ik weet dat Caritas in het verle­den een goede repu­ta­tie heeft opge­bouwd om te kunnen helpen in nood­ge­vallen."

Een paar uur later kwam er via gevluchte fami­lie­le­den opnieuw nieuws uit het dorp: "Som­mi­gen beginnen nu echt hon­ger te lij­den. De melk voor de kin­de­ren is op. We hebben geen blikvoe­ding meer. Er is geen luier meer te vin­den, enz..."

Een dag later heeft een ver­te­gen­woor­diger van Caritas Libanon nog mensen uit het omsin­gelde dorp aan de Libanese grens ontmoet. Enkele mensen probeer­den op brommers brood binnen te smokkelen, maar wer­den door sluipschutters onder vuur geno­men. Gelukkig vielen hierbij geen doden.

Kerk in Nood

Caritas Libanon heeft de nood­kreet aan Kerk in Nood doorge­ge­ven. Op het moment dat de berichten over de bele­gering binnenkwamen was de Midden-Oosten-verant­woor­de­lijke van Kerk in Nood, Pater Andrew Halemba, juist op bezoek in Libanon. In overleg met de lei­ding van Kerk in Nood kon hij een hulp­be­drag van € 50.000 toekennen.

Dit geld zal besteed wor­den om de grootste nood te ledigen, d.w.z.:

  1. Brood, suiker, rijst, melkpoe­der
  2. Genees­mid­de­len
  3. Baby­melk, vitaminen, voe­ding, luiers
  4. Producten voor de hygiëne

Uw hulp is van harte welkom!

Zie ook

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose