Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herdenking marteldood Johannes de Doper

gepubliceerd: dinsdag, 21 augustus 2012

Aanko­men­de zater­dag, 25 au­gus­tus, zal op op het Sintjans­kerkhof de mar­tel­dood van Johannes de Doper wor­den her­dacht. Om 19.00 zal pastoor Vriend voor­gaan in de openlucht Eucha­ris­tie­vie­ring. De Sint-Jansharmonie zal zorgdragen voor de muzikale onder­steu­ning.

Sint-Janskerkhof

Einde zomerrooster

Vanaf aan­ko­mend weekend komt er ook weer een einde aan het zomerrooster en zullen er weer 2 vie­rin­gen wor­den gehou­den op de zon­dag. De aan­vang van beide missen blijft onge­wij­zigd om 09.30 en 11.30.

Inze­ge­ning Johannes­beeld op het kerk­plein

Uit­zon­de­ring hierop is zon­dag 2 sep­tem­ber; dan is er een Pontificale Hoogmis met als cele­brant hulp­bis­schop J. Hendriks. Deze vie­ring begint om 10 uur en zal wor­den af­ge­slo­ten met de inze­ge­ning van het nieuwe Johannes­beeld op het kerk­plein. Deze imposante Johannes, gemaakt door de kunstenares Dapne du Barry, zal een nieuw baken zijn voor de Larense geloofs­ge­meen­schap.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose