Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Expositie in Koepelkerk Hoorn - De koepelkerken van Bleijs

gepubliceerd: vrijdag, 17 augustus 2012

Teke­ningen, schil­derijen en foto’s van de Koepel­kerk in hoorn zijn te zien op de ten­toon­stel­ling ‘De koepel­kerken van Bleijs’.

Architect Adrianus BleijsDe expositie ter her­den­king van de 100e sterf­dag van de Hoornse architect Adrianus Bleijs is van 2 sep­tem­ber tot en met 28 ok­to­ber te zien in de Koepel­kerk, Grote Noord 15 in Hoorn. Bleijs ontwierp zowel de Cyriacus­kerk ofwel Koepel­kerk als de Nicolaas­kerk in Am­ster­dam. Beide kenmerken zich door de majestueuze koepel die het stads­beeld siert. De expositie is opgezet in samen­wer­king met de Nicolaas­kerk in Am­ster­dam.

Er zijn ori­gi­nele ontwerp­te­keningen van Bleijs zelf, er hangen portretten van de Hoornse bouw­mees­ter en zijn vrouw, geschil­derd door hun zoon Adrianus.

Ook zijn bruiklenen van plaat­se­lijk bekende kunste­naars te zien, ingestuurd door par­ti­cu­liere eigenaren naar aan­lei­ding van de oproep her­in­ne­ringen aan de kerk in te sturen. Er zijn onder meer foto’s van de Hoornse Nelly Oostland-Veldhuis en Han de Zwart, schil­derijen van Dirk Ooijevaar, Jo Ridderikhoff en Ko Kok en teke­ningen van Van Haendel. Ze bie­den zowel een klassieke als een heden­daag­se kijk op en in het Godshuis.

“Vroe­ger liep ik van mijn woon­plaats Scharwoude naar de Cyriacus­kerk in Hoorn,” ver­telt mevrouw Quakernaat uit De Goorn over haar band met de kerk. Ze heeft twee pen­te­keningen ingezon­den. Willem Schermer stuurde een schil­derij in van de piëta in het Stilte­cen­trum, het beeld van Maria met in haar armen de gestorven Jezus.

A.C. Bleijs

Adrianus Cyriacus Bleijs werd in 1842 geboren in Hoorn en overleed in 1912 in Kerkdriel. Na zijn oplei­ding werkte hij in het atelier van P.J.H. Cuypers. Later volgde hij een studie aan de Académie Royale des Beaux Arts in Antwerpen. Hierna zette Bleijs in Hoorn een eigen bureau op en ontwierp hij in Hoorn en omge­ving woningen, winkels, scholen, kerken en graf­ste­nen. Voor­beel­den zijn het pand op Roode Steen 9 met de zomertuin, het kerkhof aan de Drie­boomlaan met kapel, de Cunera­kerk in Nib­bix­woud en de kerk van Spier­dijk.

Later ver­plaatste hij zijn bureau naar Am­ster­dam. Bleijs was ook actief in diverse vereni­gingen waar­on­der Arti en Amicitiae waarvoor hij het gebouw ontwierp. Ook was hij actief in de poli­tiek. Hij overleed in Kerkdriel en werd na een uit­vaartmis in de Nicolaas­kerk op de later geruimde begraaf­plaats De Liefde aan de Bilder­dijk­straat begraven.

Tentoon­stel­ling

De ten­toon­stel­ling is op zater­dag en zon­dag tussen 12 en 16 uur te bezoeken in de Koepel­kerk op het Grote Noord. De organi­sa­tie is in han­den van het Actiecomité van de Stich­ting Koepel­kerk Hoorn. Toegang gratis.

Meer in­for­ma­tie bij Kees de Greeuw, 0229-236082.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose