Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Lopen in de ‘droge regen’

Jongerenprogramma van de Sint Jansprocessie

gepubliceerd: vrijdag, 6 juli 2012

Vooraf aan de Sint Jans­pro­ces­sie in Laren was er dit jaar voor het eerst een jon­ge­ren­pro­gram­ma. De organi­satoren Nilleke v.d. Brink en Daniëlle Peeters had­den al direct ambitieuze plannen en wisten deze nog uit te voeren ook. Ruim 50 jon­ge­ren lieten zich niet tegen­hou­den door de regen en namen deel aan het pro­gram­ma. Thema van het jon­ge­ren­pro­gram­ma was: “Wat zoeken jullie?”.

Thema

Thema van het jon­ge­ren­pro­gram­ma was: “Wat zoeken jullie?”.

Zuster Elvira Maria

Sint-Jansprocessie 2012Zuster Elvira Maria pakte het thema met beide han­den aan en stelde de vraag aan de jon­ge­ren: “Wat zoeken jullie?” Er volgde een stilte, maar deze werd al snel verbroken door de zuster. “Nou kom op! Wat zoeken jullie? Waar ben je in je leven naar op zoek?” “Naar geluk” ant­woordde één van de jon­ge­ren. “Precies. Het kan zijn dat je in je leven een leegte voelt en je niet gelukkig bent. Weet dan dat God die leegte op kan vullen waardoor je echt gelukkig wordt. Hij haalt het beste in je naar boven, ook dingen die je van jezelf niet verwacht. Soms hoor je wel eens iemand over een goede coach zeggen: ‘Hij haalt alles eruit wat erin zit’. God kan dingen uit je halen die er zelfs helemaal niet in zaten! Je zult ver­baasd staan!”

Mario Raadwijk

Maar dat was nog niet alles. De organi­sa­tie had ook Mario Raadwijk naar Laren gehaald om met jon­ge­ren­koor ‘Onderweg’ uit Papendrecht en de andere jon­ge­ren een lied in te stu­de­ren. Mario is com­po­nist, tekstdichter, zan­ger en produ­ceert vanaf 1998 Neder­lands­ta­lige gospel­mu­ziek. Bij het grotere publiek is hij o.a. bekend van de R&B formatie Re-play, waar hij in 2001 mee stopte en optrad voor o.a. het jubileum van koningin Beatrix.

‘Droge regen’

Ver­vol­gens wist zuster Elvira Maria de jon­ge­ren zon­der moeite te motiveren om in de ‘droge regen’ met de pro­ces­sie mee te lopen. Voor velen een nieuwe erva­ring om op de open­ba­re weg in een lange stoet je geloof aan anderen te laten zien. Op het Sint Jans­kerkhof was er ver­vol­gens een korte plech­tig­heid. Aanvanke­lijk was het de bedoeling om hier de H. mis te vieren, maar deze werd door het slechte weer uit­ge­steld bij terug­komst in de basiliek van Laren.

Volgend jaar

Nilleke heeft al laten weten dat er volgend jaar weer opnieuw een jon­ge­ren­pro­gram­ma zal wor­den geor­ga­ni­seerd. Deze zal zijn op zon­dag 23 juni 2013.
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose