Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Ubi Caritas, een inspirerende dag voor de migrantenparochies

gepubliceerd: woensdag, 27 juni 2012

In het regio­cen­trum van de Boom­kerk te Am­ster­dam werd zater­dag 23 juni een dag voor de mi­gran­ten­kerken gevierd. Deze dag viel samen met het einde van het eerste gedeelte van de cursus ter voor­be­rei­ding en oplei­ding van diaconale mede­wer­kers, die zich willen inzetten als vrij­wil­li­gers in de mi­gran­ten­paro­chies. Twin­tig mensen kregen hun diploma na een cursus van een jaar.

Ubi Caritas, een inspirerende dag voor de migrantenparochiesHet was een feest­dag die werd opge­luis­terd door de aanwe­zig­heid van het koor van de Frans­spre­kende kerk, dat zeer geanimeerd in ver­schil­lende talen zong, waar­on­der in het Lingala, de lingua-franca van Congo. Deken Ambro Bakker was aanwe­zig om de diploma’s uit te reiken aan de cursisten. Ernst Meyknecht van de Dio­ce­sane Caritas overhan­digde hun het caritasspeldje. De cursus stond onder lei­ding van pas­to­raal werkster Toos Beentjes.

Ver­schil­lende mi­gran­ten­kerken waren ver­te­gen­woor­digd door pastores en anderen. De cursisten waren allen van de Spaans­spre­kende en Portugees­spre­kende ge­meen­schappen. Het was een vrolijke dag die besloten werd met twee work­shops en af­ge­slo­ten werd door Dea Broersen, de deke­naal coördinator, waarna een heer­lijke maal­tijd werd opge­diend door de All Saints ge­meen­schap.

Het was meer dan de moeite waard om eens het spotlicht op de mi­gran­ten­kerken te richten, want zij ver­te­gen­woor­digen een hoog percentage van onze kerk­gan­gers in Am­ster­dam en omge­ving.

Pastor Jac Hetsen, Portugese pa­ro­chie

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose