Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Honderd Langedijkers bij de Paus

gepubliceerd: maandag, 25 juni 2012

Honderd Lange­dijkers van de Sint Jan de Doper­kerk in Noord-Scharwoude keer­den afgelopen zater­dag  terug na een weeklange reis naar Rome. Woens­dag waren ze bij de au­diën­tie bij paus Bene­dic­tus XVI. Bij de vermel­ding van de groep werd het refrein van het Lange­dijker volks­lied gezongen.

Hoogte­pun­ten

Groepsfoto Romereis LangedijkersDe afgelopen week hebben de Lange­dijkers diverse kerken, als de Sint Pieters­kerk en de 3 andere grote basilieken, bezocht. Maar ook monu­menten van het Antieke Rome, zoals het Pantheon, het Forum Romanum en het Colosseum.

Zondag 17 juni waren ze in de Friezen­kerk voor een vie­ring in de Neder­landse taal. En afgelopen don­der­dag werd een uitstapje gemaakt naar Assisi, bekend van Sint Fran­cis­cus en Sint Clara. Vrij­dag bracht men een bezoek aan Vati­caan­stad met de kerk, de ‘Scavi’ (een doden­stad uit 80 tot 300 na Chr. met daarbij ook het graf van de apostel Petrus) en het Vati­caans Museum.

Zater­dag­och­tend werd deze bede­vaarts­reis af­ge­slo­ten met een vie­ring in de Sint Pieters­kerk. Daar werd bekend gemaakt dat de paus de Lange­dijkers een speciale pau­se­lijke zegen heeft ge­schon­ken. Dit do­cu­ment krijgt een plek in de kerk in Noord-Scharwoude.

Zuurkool

Als geschenk had­den de Lange­dijkers zuurkool mee­ge­no­men. Niet alleen voor de paus zelf, maar ook 10 kilo voor de Zusters van Moeder Teresa (voor dak- en thuis­lozen).

Op de web­si­te www.sintjandedoper.nl staat een ver­slag van de reis met diverse foto’s.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose