Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Langedijk in Rome

gepubliceerd: woensdag, 13 juni 2012

Honderd Lange­dijkers van de Sint Jan de Doper­kerk in Noord-Scharwoude ver­trek­ken zater­dag 16 juni naar de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus in Rome. En ze komen na een week, op zater­dag 23 juni weer terug.

Kerk en Kloosterhof Noord-ScharwoudeIn Rome is er een uit­ge­breid pro­gram­ma samen­ge­steld met diverse hoogte­pun­ten. Bezoeken aan de Sint Pieters­kerk en de 3 andere grote basilieken van Rome staan op het pro­gram­ma. Ook wor­den monu­menten bezocht van het Antieke Rome, zoals het Pantheon, het Forum Romanum en het Colosseum. Na­tuur­lijk wordt ook kennis gemaakt met de Ita­li­aanse cultuur en zal er zeker genoten gaan wor­den van een heer­lijke gelato (ijsje).

Op zon­dag 17 juni bezoeken de West-Friezen de Friezen­kerk voor een vie­ring in de Neder­landse taal. Lange­dijkers zijn er mis­die­naar en ver­zorgen de zang in deze kerk. De Friezen­kerk is de Neder­landse kerk in Rome, gelegen naast het Vati­caan. Op maan­dag maakt men een uit­ge­breide stads­wan­de­ling langs diverse monu­menten, zoals de Spaanse Trappen en de Trevifontein. Op dins­dag staan enkele kerken op het pro­gram­ma.

’s Woens­dag is de au­diën­tie bij de Paus. Donder­dag 21 juni reist het gezel­schap naar Assisi, bekend van Sint Fran­cis­cus en Sint Clara, en bezoekt  die prach­tige plaats met bij­zon­dere gebouwen. En vrij­dag zal men onder de vloer van de St. Pieters­kerk een bezoek brengen aan een doden­stad uit 80 tot 300 na Chr. met daarbij ook het graf van de apostel Petrus. En ’s mid­dags staat het Vati­caans Museum op het pro­gram­ma, inclusief een bezoek aan de Sixtijnse Kapel.

Iedere dag wordt op de web­si­te www.sintjandedoper.nl een weblog bijge­hou­den met ver­slagen en foto’s van de belevenissen van die dag. Op woens­dag 20 juni kunt u via deze web­si­te live verbon­den zijn met het Sint Pieters­plein voor de weke­lijkse au­diën­tie met de Paus.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose