Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

125-jarig jubileum St. Nicolaaskerk Amsterdam

gepubliceerd: vrijdag, 1 juni 2012

125-jarig jubileum St. Nicolaaskerk te AmsterdamVan­wege het 125-jarig jubileum van de St. Nicolaas­kerk in Am­ster­dam wor­den in dit jubileum­jaar tal van ac­ti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. Onder andere is er op woens­dag 6 juni 2012 een jubileum­con­cert en de expositie ‘De Koepel­kerken van Bleijs’ die nog loopt t/m 30 juni 2012.

6 juni - Jubileum­con­cert

Het thema van het jubileum­con­cert is ‘Een avond in Venetië’. Er wor­den werken uitge­voerd van Monteverdi en Gabrieli door solisten, Collegium en een Renaissance Blazers­en­sem­ble van de Cappella Nicolai o.l.v. Michael Hedley, muziek­di­rec­teur en titulair organist van het beroemde Sauerorgel van de St. Nicolaas­kerk. De aan­vang van het concert is om 20.00 uur en de toegang bedraagt € 15.

‘De Koepel­kerken van Bleijs’

Aan­lei­ding tot deze expositie is ook omdat dit jaar de 100ste sterf­dag van bouw­mees­ter Bleijs wordt her­dacht. In een wissel­ex­po­si­tie met de Koepel­kerk in Hoorn, zijn onder andere ori­gi­nele (bouw)teke­ningen en foto’s van beide kerken te zien.

Werken van de Am­ster­damse kunste­naar Clemens Merkelbach van Enkhuizen vormen een be­lang­rijk deel van de expositie. Enkele teke­ningen van hem zijn gemaakt gedurende de laatste res­tau­ra­ties van de kerk.

Deze expositie duurt tot en met 30 juni 2012.

In de maan­den juli en au­gus­tus staat de Nicolaas als vierende ge­meen­schap centraal. De wissel­ex­po­si­tie wordt dan onder anderen aan­ge­vuld met een fotocollage van de vele ac­ti­vi­teiten die jaar­lijks in de kerk plaats­vin­den.

Jubileum­pro­gramma

Meer over het jubileum­pro­gramma kunt u lezen op de web­si­te van de Nicolaas­kerk.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose