Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vier kloosters in bisdom openen poorten

Open Kloosterdag - 24 juni 2012

gepubliceerd: vrijdag, 25 mei 2012

24 juni 2012 - Open KloosterdagVier kloosters in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zetten hun poorten open tij­dens de nationale Open Klooster­dag op zon­dag 24 juni 2012.

Karmelieten Aalsmeer

Het betreft de Karmelieten in Aalsmeer.

Karmel­kloos­ter Aalsmeer
Stommeerweg 15, Aalsmeer
tele­foon: 0297 – 38 14 70
e-mail: se­cre­ta­riaat@karmel.nl

Paters fran­cis­ca­nen en paters sacra­men­tijnen Am­ster­dam

In Am­ster­dam zijn het de paters fran­cis­ca­nen en de paters sacra­men­tijnen die open huis hou­den.

Commu­ni­teit La Verna
Derkin­de­ren­straat 82, Am­ster­dam
tele­foon: 020-3467505
e-mail: adrichemofm@hotmail.com

Commu­ni­teit Agapè
Nieuwe­zijds Voor­burgwal 373, Am­ster­dam
e-mail: sss.eugene@planet.nl

Zusters Au­gus­ti­nessen Hilversum

De Zusters Au­gus­ti­nessen van St. Monica stellen hun klooster open.

‘De Stad Gods’
Soest­dijker­straatweg 151, Hilversum
tele­foon: 035 – 6852546
e-mail: a.nijbij­vank@zustersau­gus­ti­nessen.nl
web­si­te: www.zustersau­gus­ti­nessen.nl

Meer in­for­ma­tie

Voor in­for­ma­tie over het pro­gram­ma en de tij­den van open­stel­ling

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose