Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Zaterdag 23 juni 2012 - Ubi Caritas

Inspiratiedag voor vrijwilligers

gepubliceerd: maandag, 14 mei 2012

Een in­spi­ra­tie­dag voor vrij­wil­li­gers en mensen die vrij­wil­li­ger willen wor­den voor de Caritas in Mi­gran­ten­ge­meen­schappen van het bisdom. De Kerk groeit! Vooral in de vorm van mi­gran­ten­ge­meen­schappen in ons bisdom. Juist in die ge­meen­schappen is er veel behoefte aan vrij­wil­li­gers voor de Caritas.

Caritas InternationalisDe Spaans­ta­lige pa­ro­chie in Am­ster­dam is daarom verle­den jaar be­gon­nen met een speciale cursus. Zo’n twin­tig vrij­wil­li­gers hebben zich bekwaamd in de prak­tische hulp­ver­le­ning vanuit hun pa­ro­chie­ge­meen­schap. Op 23 juni wordt deze cursus af­ge­slo­ten met een fees­te­lij­ke en in­spi­re­rende dag, genaamd UBI CARITAS.

Ie­der­een die zich betrokken voelt bij deze ge­meen­schappen en wil weten of hij of zij als vrijwillig(st)er aan de slag kan in de Caritas is van harte welkom.

Aanmel­den bij het RK Dekenaat Am­ster­dam: rk@dekenaat-amster­dam.nl

Pro­gram­ma

Wij starten om 10.00 uur.

  • In de ochtend legt Jorge Castillo Guerra, docent aan de Uni­ver­si­teit van Nijmegen en medeauteur van het Hand­boek Diaconie in Bewe­ging, uit wat het belang is van vrij­wil­li­gers­werk en vooral je inzet als helper van anderen.
  • Pastor Toos Beentjes, van de Spaans­ta­lige pa­ro­chie, ver­telt over het project “Sirviendo junt@s”. In deze cursus wer­den een jaar lang mensen opgeleid als vrij­wil­li­ger voor de caritas. Daarna komen de cursisten zelf aan het woord.
  • Deken Ambro Bakker geeft aan de cursisten hun diploma.       

De lunch wordt ver­zorgd en u aan­ge­bo­den.
Tijdens de lunch kunt u ‘speeddaten’ met een aantal organi­sa­ties die zich inzetten voor kwets­ba­re mensen:

  • Dokters van de Wereld
  • Inloophuis Een Stap Verder
  • Wereldhuis
  • en anderen

In de mid­dag wor­den er twee work­shops gegeven.

  1. De eerste work­shop gaat in op de vraag wat de Caritas vandaag is. Hoe helpen wij kwets­ba­re mensen vanuit onze geloofs­ge­meen­schappen?
  2. De tweede work­shop gaat over vrij­wil­li­gers­werk. Wat betekent het als je vrij­wil­li­ger wordt? Wat heb je dan nodig? En wat geeft het je?

De dag ein­digt om ongeveer 15.00 uur.

Prak­tische gegevens

plaats: RK Kerk “De BOOM”
Gibraltars­straat 55
1055 NK Am­ster­dam
contact: Pastor Toos Beentjes
06 - 45 38 00 17
bereik­baar­heid: Bus 21 vanaf Centraal Station, halte
Admiraal de Ruijterweg;
Tram 12 vanaf station Amstel of Sloter­dijk,
halte voor de kerk Adm.de Ruijterweg
Tram 14 vanaf Flevo­park of Slotermeer,
Halte voor de kerk Adm.de Ruijterweg.
kosten: Toegang is gratis
lunch: De lunch wordt u aan­ge­bo­den.
aanmel­ding: Bij RK Dekenaat Am­ster­dam: rk@dekenaat-amster­dam.nl
organi­sa­tie: Casa Migrante i.s.m.
RK Dekenaat Am­ster­dam
Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
Dienst Dio­ce­sane Caritas
sponso­ring: Deze dag is moge­lijk gemaakt door het SKAN fonds
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose