Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vocaal ensemble Voices op 6 mei in Langedijk

gepubliceerd: dinsdag, 1 mei 2012

Een fees­te­lij­ke en muzikale dag in Lange­dijk: Op zon­dag 6 mei verwel­ko­men wij vocaal ensemble ‘Voices’ uit Lange­dijk. Dit bij­zon­dere koor staat onder lei­ding van dirigent Piet Philipse.

Viering ‘Teken van een­heid’ om 10.00 uur

6 mei 2012 - Voices in LangedijkIedere eerste zon­dag van de maand ont­van­gen wij koren, muzi­kanten en/of solisten voor de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring. In mei 2012 zijn wij verheugd u weer ‘Voices’ te kunnen presen­te­ren (in maart 2011 ver­zorg­den zij een prach­tige uit­voe­ring van de ‘Messiah’ van G.F. Händel). Om 10.00 uur vangt de vie­ring aan.

Gezongen wordt de Missa Brevis in F dur van G. Cassiolini. Verder wor­den hymnen en lie­de­ren gezongen als: ‘O splendour of Gods glory bright’, ‘Benedicam te Domine’, ‘Gloria laudate Dominum’ (H. Parry) en ‘Praise my soul the King of Heaven’.

Voor de kin­de­ren (Groep 1-4) is er Kinder­neven­dienst. Na afloop drinken we koffie/thee in Kloosterhof of - bij mooi weer - op ons achterterras. Die ochtend wordt bij deze vie­ring de nieuwe kape­laan van de regio Geestmerambacht ge­pre­sen­teerd.

Concert om 14.30 uur - gratis toe­gan­ke­lijk

’s Middags geeft ‘Voices’ een bij­zon­der concert met prach­tige kerk­stukken uit de Engelse kerk­mu­ziek (van Wesley, Parry, Rutter), zoals: ‘Blessed be the God and Father’, ‘God be in my head’, ‘With a voice of sin­ging’, maar ook: ‘Mag­ni­fi­cat’ (H. Andriessen) en Pater Noster.
Organist Wybe Kooijmans (van de grote of St. Vitus­kerk Naar­den) begeleidt en bespeelt ons Engelse kerkorgel.

Het concert is gratis toe­gan­ke­lijk. In de pauze is er koffie/thee verkrijg­baar. Na afloop wordt een deur­col­lec­te gehou­den (voor de onkosten).

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose