Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dertig nieuwe ridders voor hulp aan christenen H. Land

gepubliceerd: zaterdag, 21 april 2012

De Ridderorde van het H.Graf van Jeru­za­lem neemt dit week­ein­de 30 nieuwe rid­ders en edelvrouwen op in zijn mid­den. De bekendste zijn de Haar­lemse pries­ter dr. Antoine Bodar en de patristicus en publicist dr. Paul van Geest.

Inkleding Grafridders in Larense basiliek in 2007
Inkle­ding Grafrid­ders in Larense basiliek in 2007

De bij­zon­dere plech­tig­heid vindt plaats in de Groningse Sint-Jozef­kathe­draal Ten overstaan van de Groot-Prior, Mgr. A. Hurkmans (bis­schop van ’s-Hertogen­bosch) spreken de 30 nieuwe leden hun gelofte uit. Daarna ont­van­gen de edelvrouwen, rid­ders en pries­ters de man­tel en de overige orde­te­ke­nen.

De Ridderorde van het H.Graf van Jeru­za­lem is een ker­ke­lijke werkorde die als opdracht heeft de Katho­lie­ke Kerk in het Heilige Land te steunen in haar gees­te­lij­ke, chari­ta­tieve, culturele en sociale werken en in­stel­lingen. Daarbij gaat de eerste aan­dacht uit naar het Latijnse Patriarchaat met een kleine tach­tig­dui­zend gelo­vi­gen, maar ook naar de andere katho­lie­ke ge­meen­schappen, zoals de melkieten (105.000 gelo­vi­gen) en de Maronieten (17.000 gelo­vi­gen).

In zijn hui­dige vorm is de Orde opgericht door de zalige Pio Nono in 1848, maar hij voert zijn oorsprong terug naar de rid­derwacht die het Heilig Graf in Jeru­za­lem bewaakte na de verove­ring van de stad door Godfried van Bouillon, in 1099.

De zalige Paus Pius IX gaf de orde de opdracht overal in Palestina en Jordanië missie­posten te stichten en hulp te bie­den bij de oprich­ting van scholen, ziekeninrich­tingen en sociale in­stel­lingen.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose