Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bondgenoten!

2 juni 2012 - Dag van de Caritas

gepubliceerd: woensdag, 11 april 2012

Wij hoeven het niet allemaal zelf te doen, als Kerk. In heel de wereld zetten mensen zich in voor kwets­ba­re mensen, mensen in nood. Op allerlei terreinen vin­den wij bond­ge­no­ten, mensen en organi­sa­ties, die zich inzetten voor die droom van een betere wereld.

2 juni 2012 - Dag van de CaritasOp de Dag van de Caritas op zater­dag 2 juni 2012 wil de Caritas aan­dacht geven aan dat thema. Wie zijn onze bond­ge­no­ten? Wat doen ze? En wat kunnen zij voor onze pa­ro­chies betekenen? En... wat kunnen onze pa­ro­chies voor hen betekenen? Dit thema staat centraal op de Dag van de Caritas op 2 juni 2012 te Heiloo.

Zeven organi­sa­ties geven uitleg over hun werk en prak­tische voor­beel­den van samen­wer­king in work­shops. Voedsel­banken onder­steunen mensen onder het bestaansminimum. Pa­ro­chies zamelen voedsel in. Maat­schap­pe­lijk werk helpt mensen in de knel. Pa­ro­chies kunnen een net­werk rond hen vormen. Kerk en Stage geeft de moge­lijk­heid om jonge mensen in contact te brengen met de idealen van de Kerk.  Een Inloophuis vangt mensen op. Pa­ro­chies onder­steunen met geld en vrij­wil­li­gers. Open soms zelf hun deuren. De Stich­ting Present or­ga­ni­seert groepen die zich inzetten voor anderen. Iets voor de groepen van de pa­ro­chie? En wat kan de pa­ro­chie met de Wet Maat­schap­pe­lijke Onder­steu­ning? Verder zetten veel jonge mensen zich in voor de 3e Wereld in tal­loze locale ini­tia­tie­ven. Kent u ze en steunt u ze?

Al deze voor­beel­den geven de moge­lijk­heid om de Caritas actief zicht­baar te maken in en buiten de pa­ro­chie. In het Diaconale Weekend van 10 en 11 no­vem­ber staat ook dit thema centraal. Wie zijn onze bond­ge­no­ten en wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose