Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Rejoice! op wereldjongerendag in Langedijk

gepubliceerd: donderdag, 5 april 2012

Afgelopen zon­dag, 1 april 2012, kwamen in Lange­dijk ruim 80 jon­ge­ren bij elkaar voor het vieren van de wereld­jon­ge­ren­dag. Het thema was: “Rejoice!” afgeleid van het thema wat de paus voor deze wereld­jon­ge­ren­dag had uitgekozen: “Verheug je altijd in de Heer” uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4).

Rejoice! op wereldjongerendag in LangedijkRuim 35 jon­ge­ren kwamen de zater­dag­avond al bijeen voor een ge­za­men­lijke maal­tijd met aan­slui­tend een gebeds­vie­ring en aanbid­ding. De avond werd af­ge­slo­ten met een gezellige borrel, waarna de jon­ge­ren ver­vol­gens wer­den op­ge­haald door gast­ge­zinnen uit Heer­hu­go­waard en Lange­dijk waar zij over­nachtten.

Zondag begon de dag met een pro­ces­sie vanuit de kapel van het kloosterhof naar de Sint Jan de Doper kerk met aan­slui­tend een eucha­ris­tie­vie­ring met mgr. Hendriks. In zijn preek sprak mgr. Hendriks de jon­ge­ren toe over vreugde en ware vreugde.

Ver­vol­gens opende mgr. Hendriks de dag door een twitter­be­richt te versturen naar de twitterfontein. Via deze social media waren alle Neder­landse bis­dom­men met elkaar verbon­den en was het voor alle deel­ne­mers moge­lijk om via zijn mobiele tele­foon een bericht te versturen met reacties en erva­ringen van de dag. Al deze berichten wer­den ver­vol­gens zicht­baar op een groot beeldscherm.

 

Plot­se­ling kwam er een jonge dame in een grote rode jurk, rode lak­schoentjes en een hoed van veren de zaal in gelopen. Marije van der Knaap, in het dage­lijks leven actrice stond op theatrale wijze stil bij het on­der­werp vasten. Dit leverde onder de aanwe­zige jon­ge­ren (en pries­ters!) veel hilari­teit op, waar­mee de toon van de dag: “Rejoice” de­fi­ni­tief werd gezet.

Na twee work­shoprondes was het de tijd voor een gezellig borrel. Tijdens deze borrel werd ook het startsein gegeven voor de voor­be­rei­dingen op de volgende Wereld Jon­ge­ren Dagen in Rio de Janeiro (2013). Extra fees­te­lijk was de Bra­zi­li­aanse live­mu­ziek door muzi­kanten uit de Portugees­ta­lige pa­ro­chie in Am­ster­dam. Met heer­lijk Chinees eten liep de dag om 19.30 uur vreug­de­vol ten einde.

Ontstaan

De eerste Wereld­jon­ge­renDAG was in 1984. Paus Johannes Paulus II nodigde jon­ge­ren uit de hele wereld uit om op Palm­zon­dag naar Rome te komen, om deze bij­zon­dere dag samen te vieren. Dit ini­tia­tief sloeg aan en sindsdien gebeurt dit ieder jaar. Eens in de twee à drie jaar wordt de Wereld­jon­ge­renDAG inter­na­tio­naal groots gevierd (Wereld­jon­ge­ren­da­gen genoemd) en trekt dan vele hon­derd­dui­zen­den, zelfs miljoenen jon­ge­ren. In de zomer van 2011 ver­trok­ken 150 jon­ge­ren uit het Bisdom naar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose