Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Condoleance na overlijden paus Shenoudah III

gepubliceerd: dinsdag, 20 maart 2012

Condoleance na overlijden paus Shenoudah IIIDe bis­schop van Haar­lem, mgr. dr. J. Punt heeft in een brief aan de pries­ter die lei­ding geeft aan de Koptische ge­meen­schap in Am­ster­dam, Vader Arsenious El Baramousy, zijn deelne­ming uit­ge­spro­ken met het verdriet van de ge­meen­schap over het over­lij­den van Paus Shenoedah III. De tekst van de con­do­lean­ce luidt:

De Hoogeer­waarde heer Vader Arsenious El Baramousy,
Pries­ter van de kerk van de H. Maagd Maria Am­ster­dam

Hoogeer­waarde Vader,

Met een mengeling van verdriet en dank­baar­heid vernamen wij van het over­lij­den van uw Patriarch,

Paus Shenoedah. Verdriet om het heen­gaan van een groot man, een dappere pries­ter die de Oude Kerk van Alexandrië zoveel jaren heeft geleid. Wij voelen mee met uw ge­meen­schap in Am­ster­dam, die het gemis ervaart van haar gees­te­lijk Vader.

Dank­baar­heid is er ook, voor mij per­soon­lijk vooral voor de bui­ten­ge­wone ont­moe­ting die ik twee jaar gele­den mocht hebben met uw betreurde Paus, toen hij te gast was in onze Ka­the­draal van Sint Bavo in Haar­lem. On­ver­ge­te­lijk is de ont­moe­ting die daar plaatsvond van paus Shenoedah en duizen­den Koptische gelo­vi­gen, waar­van wij getuige mochten zijn.

Wilt u de goed­heid hebben dit betuigen van deelname ook te doen toe­ko­men aan de tij­de­lijk lei­der van de Koptische Kerk, bis­schop Pachomius van Beheira.

Wij zullen bid­den voor uw overle­den Patriarch, voor u en uw ge­meen­schap in Am­ster­dam en voor de Kopten die momenteel in hun moe­derland leven tussen hoop en vrees.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose