Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Reactie op artikelen in de media over Harreveld

gepubliceerd: zaterdag, 17 maart 2012

Vandaag ver­sche­nen in de media ontluis­te­rende berichten over het jongensinternaat Harre­veld. Van dit internaat zou in de jaren vijf­tig van de vorige eeuw een leer­ling zijn gecastreerd, en moge­lijk zelfs meer­de­ren.

Mochten deze verhalen, zoals die nu in de media ver­schij­nen, inder­daad op waar­heid berusten dan is hier sprake van een erns­tige situatie die door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie sterk wordt ver­oor­deeld en zeer betreurd.

De bereid­heid wordt ook uit­ge­spro­ken om mee te werken aan de waar­heidsvin­ding hier­om­trent.

Voor de inhou­de­lijke zaken rondom het onder­zoek van de com­mis­sie Deetman wordt verwezen naar de web­si­te van de com­mis­sie: www.onder­zoekrk.nl

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose