Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Foto’s en schilderijen gezocht voor Bleys-expo

gepubliceerd: maandag, 12 maart 2012

Heeft u schil­derijen, foto’s of andere her­in­ne­ringen aan de Koepel­kerk in Hoorn? Het actiecomité van de Koepel­kerk vraagt die in bruikleen voor een ten­toon­stel­ling over Adrianus Cyriacus Bleys.

Foto’s en schilderijen gezocht voor Bleys-expoOp 22 april is de her­den­kings­vie­ring van Bleys in Hoorn. Daarbij zal ook familie van Bleys aanwe­zig zijn, alsmede vrij­wil­li­gers van de Nicolaas­kerk. Onder meer het Cyriacus­lied zal ten gehore wor­den gebracht. Tussen 13.30 en 16 uur uur geven Els en Harm Stumpel rond­lei­dingen door de kerk met in­for­ma­tie over Bleys.

In 2012 her­denken we dat deze be­lang­rijke Hoornse architect, tevens ont­wer­per van de Fran­cis­cus en Cyriacus­kerk (Koepel­kerk), 100 jaar gele­den is gestorven. Voor de ten­toon­stel­ling zoeken we schil­derijen en foto’s van zowel het interieur en het exterieur. Ook andere memorabilia van de kerk zijn welkom. Wij hopen bij­voor­beeld dat de bronzen plaquette van Bleys tevoorschijn komt, of de maquette van de kerk.

De expositie zal in sep­tem­ber en ok­to­ber in de kerk plaats­vin­den. Bij de her­den­king wordt samen­ge­werkt met de Nicolaas­kerk in Am­ster­dam, even­eens een ontwerp van de Hoornse bouw­mees­ter. Op 10 april start daar de expositie ‘De koepel­kerken van Bleys’, waarvoor ook de Koepel­kerk in Hoorn archief­ma­te­riaal uitleent. Daar­on­der een doek van de Hoornse schil­der Dirk Ooijevaar en schets­ont­werpen van Bleys zelf. De Nicolaas­kerk zal op haar beurt voor de ten­toon­stel­ling in Hoorn his­to­rische do­cu­menten uitlenen.

Foto’s, schil­derijen en andere her­in­ne­ringen aan de kerk kunt u sturen naar Kees de Greeuw, Gerritsland 59, 1621 CB, Hoorn, e-mail keesdegreeuw@hotmail.com, tel, 0229-236082.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose