Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Na vijf eeuwen pelgrimeert weer een Habsburg naar Mirakel Amsterdam

Stille Omgang - 17-18 maart

gepubliceerd: vrijdag, 9 maart 2012
Foto: Massimo Catarinella
De kroon van Habsburg op de Westertoren van Amsterdam (foto: Massimo Catarinella)
De kroon van Habs­burg
op de Westertoren van Am­ster­dam

Vijf eeuwen na zijn recht­streekse voor­va­der keizer Maxi­mi­liaan van Oos­ten­rijk komt het hui­dige hoofd van de Habs­burgdynastie, aarts­her­tog Karl von Habs­burg, naar Am­ster­dam, op 15 maart, de dag van het Mirakel. Karl von Habs­burg is de zoon van Otto, de bekende Europarle­mentariër en klein­zoon van de laatste keizer van Oos­ten­rijk, Karel I (1916-1918).

Koning Maxi­mi­liaan van Oos­ten­rijk (pas later werd hij keizer)  bezocht eind vijf­tien­de eeuw de Neder­lan­den, toen hij erns­tig ziek werd. Hij deed de belofte te zullen pel­gri­meren naar de Heilige Stede in Am­ster­dam, als hij zou genezen.

Hij en zijn vader. Keizer Ferdinand, schonken aan de kapel een grote kaars, een kost­ba­re kelk en andere li­tur­gische geschenken. Alle zijn tij­dens de Alteratie van 1578, die gepaard ging met een verwoestende Beel­denstorm, verdwenen.

Later, na 1500, ont­ving de stad bovendien het recht om de keizer­lijke kroon op het stads­wa­pen te voeren, zoals men dat vandaag de dag nog kan zien. Meest in het oog springende voor­beeld van die keizers­kroon is te zien op de spits van de Wester­kerk in Am­ster­dam.

De verre nazaat van Maximilaan (een achterklein­zoon van de beroemde keizer Franz-Joseph en keizerin Sissi) zal tij­dens zijn bezoek aan Am­ster­dam ont­van­gen wor­den door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.Punt. Hij bezoekt de hui­dige Mirakel­ka­pel, de kerk aan het Begijnhof. Daar­naast is er een korte wan­de­ling door de bin­nen­stad voor­zien, met een bezoek aan wat rest van het oor­spron­ke­lijke hei­lig­dom Ter heilige Stede, de nieuw gebouwde her­vormde kerk aan het Rokin die thans in gebruik is als spookhuis (The Dungeon).

Sedert meer dan 125 jaar wordt in het week­ein­de dat volgt op de feest­dag van het Mirakel van Am­ster­dam de Stille Omgang gelopen. Dit jaar is dat in de nacht van 17 op 18 maart.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose