Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste zondag veertigdagentijd

gepubliceerd: woensdag, 22 februari 2012

VastentijdTraditie­ge­trouw viert de Bis­schop de eerste zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd in de Ka­the­draal aan de Leidse­vaart. Daar­mee mar­keert de Bis­schop li­tur­gisch deze zo be­lang­rijke tijd voor de gelo­vi­gen die op weg zijn naar het komend Paas­feest.

De muzikale mede­wer­king wordt  ver­zorgt door het Ka­the­drale Koor. Naast de vaste delen uit de Bavomis van Jan Valkes­tijn, zullen ook het mooie ‘Greater love has no man’ van John Ireland en het ontroerende ‘Pie Jesu’ van John Rutter klinken.

De vie­ring opent met het aan­roe­pen van alle heiligen; om kracht en bijstand in de ko­men­de weken. De Hoogmis in de ka­the­draal begint om 10.00 uur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose