Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Herschikking referentschappen Nederlandse Bisschoppenconferentie

gepubliceerd: maandag, 20 februari 2012

BisschoppenconferentieVan­wege enkele personele ver­an­de­ringen in de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is een aantal refe­rent­schappen herver­deeld. De wijzi­gingen wor­den per 1 maart 2012 van kracht.

Wijzi­gingen

  • Mgr. dr. J.H.J. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, wordt de referent voor de Oecumene.
  • Mgr. dr. E. D. de Jong, hulp­bis­schop van Roermond, heeft het refe­rent­schap voor het Cate­go­riaal Pas­to­raat, onder­de­len Zorg en Justitie, toegewezen gekregen.
  • Het refe­rent­schap Onder­wijs komt te liggen bij mgr. dr. J.W.M. Hendriks, hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.
  • Mgr. J.G.M. Van Burg­ste­den, emeritus hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam wordt de nieuwe referent voor de Interreli­gi­euze dialoog.

De overige refe­rent­schappen blijven onge­wij­zigd.

Over­zicht bis­schop­pe­lijke refe­rent­schappen

Mgr. Punt
bis­schop
Haar­lem-Am­ster­dam
Missie en Ont­wik­ke­ling
Cate­go­riale ziel­zorg
Leger­bis­schop
Mgr. Hendriks
hulp­bis­schop
Haar­lem-Am­ster­dam
Mgr. Hendriks Nieuwe bewe­gingen
Onder­wijs
Reli­gi­euzen en Seculiere In­sti­tu­ten
Mgr. Van Burg­ste­den
emeritus hulp­bis­schop
Haar­lem-Am­ster­dam
Interreli­gi­euze dialoog
Mgr. Eijk
aarts­bis­schop
Utrecht
CCEE
Medische Ethiek
Roeping en oplei­ding
Mgr. De Jong
hulp­bis­schop
Roermond
Cate­go­riaal Pas­to­raat, onder­de­len Zorg en Justitie
Mgr. Van den Hende
bis­schop
Rotter­dam
Interreli­gi­euze Dialoog
Oecumene
Mgr. Hoogen­boom
hulp­bis­schop
Utrecht
Comece
Mgr. Hurkmans
bis­schop
’s-Hertogen­bosch
Huwe­lijk en Gezin
Mgr. De Korte
bis­schop
Gro­nin­gen-Leeu­war­den
Kerk en Ouderen
Kerk en Samen­le­ving
Vrouw en Kerk
Mgr. Liesen
bis­schop
Breda
Li­tur­gie
Mgr. Mutsaerts
hulp­bis­schop
’s-Hertogen­bosch
Catechese
Jon­ge­ren
Mgr. Wiertz
bis­schop
Roermond
Com­mu­ni­ca­tie en Media
Mgr. Woorts
hulp­bis­schop
Utrecht
Bede­vaarten
Betrek­kingen Jo­den­dom
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose