Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Winterweer geen belemmering voor nieuwjaarsreceptie bisdom

gepubliceerd: maandag, 11 januari 2010
Ondanks het winterse weer is de jaar­lijkse nieuw­jaars­re­cep­tie van de Bis­schop, de Hulp­bis­schop en de Vica­ris-Generaal weer druk bezocht. Honder­den mensen wisten de weg te vin­den naar het bis­schops­huis om daar hun goede wensen uit te spreken en te ont­van­gen. De receptie heeft zich in de afgelopen jaren ont­wik­keld tot een echte ont­moe­tings­dag, waar mensen uit de hele breedte van het bisdom, en van het militair or­di­na­ri­aat, hun opwach­ting maken. Ook de Syrisch orthodoxe bis­schop Polycarpus was aanwe­zig, alsmede legerimam Ali Eddaoudi. Zelfs de oudste nog levende pries­ter, professor dr. J. Sanders (91), maakte zijn opwach­ting.

Op de site freezz.nl vindt u een uit­ge­breide foto-impressie van deze bij­een­komst.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose