Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongeren bedanken Mgr. van Burgsteden voor jarenlange inzet

gepubliceerd: maandag, 13 februari 2012

Zondag­mid­dag 12 februari 2012 vond er in Am­ster­dam een verras­sings­re­cep­tie plaats voor Mgr. van Burg­ste­den, emeritus hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. De aan­lei­ding voor de receptie was om hem te bedanken wat hij voor met name de jon­ge­ren betekend heeft. Aan hem werd een boekje aan­ge­bo­den met o.a. verhalen van jon­ge­ren, dat speciaal ter gelegen­heid van deze gelegen­heid werd samen­ge­steld. Daar­naast werd op deze bij­een­komst het ver­slag­boek van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) uit­gereikt aan alle deel­ne­mers en bege­lei­ders die afgelopen zomer met de reis van het bisdom naar de WJD in Madrid zijn geweest.

Extra in het zonnetje

Afscheid van mgr. Van BurgstedenMgr. van Burg­ste­den nam op 10 de­cem­ber 2011 al offi­cieel afscheid van het bisdom, hoewel hij nog wel een paar taken voor het bisdom blijft vervullen. Op deze dag werd ook Mgr. Hendriks tot hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam gewijd. Niettemin von­den de mede­wer­kers van de dienst Geloofsop­bouw (Catechese, Huwe­lijk & Gezin en Jon­ge­ren­pas­to­raat) en het jon­ge­ren­plat­form, dat Mgr. van Burg­ste­den nog een keer speciaal in het zonnetje moest wor­den om hem te bedanken voor zijn ja­ren­lan­ge be­trok­ken­heid bij het jon­ge­ren­werk en werk voor ge­zin­nen in ons bisdom.

Boekje aan­ge­bo­den

Mgr. van Burg­ste­den was dui­de­lijk verrast bij binnen­komst, hij dacht dat hij een gesprek zou hebben met de tien jon­ge­ren van het jon­ge­ren­plat­form! Mirjam Spruit (staf­func­tio­na­ris Catechese, oud-mede­werkster Jon­ge­ren­pas­to­raat) overhan­digde hem een boekje Jezus navolgen, Jon­ge­ren­pas­to­raat: met hart en ziel dat speciaal ter gelegen­heid van het afscheid van Mgr. van Burg­ste­den gemaakt is. Het bevat per­soon­lijke verhalen van een aantal jon­ge­ren, woor­den van dank van (oud)mede­wer­kers Jon­ge­ren­pas­to­raat en een inhou­de­lijke bijdrage over Hoe maak je een goed jaar­pro­gramma voor je tiener-of jon­ge­ren­groep?

Verliefd blijven

Daarna inter­view­den twee jon­ge­ren van het jon­ge­ren­plat­form, Gert-Jan en Anke, Mgr. van Burg­ste­den. Opnieuw bleek uit de woor­den van de emeritus hulp­bis­schop zijn be­trok­ken­heid bij de jon­ge­ren. Telkens opnieuw blijkt dat de jon­ge­ren hem in­spi­re­ren en hoop geven voor de toe­komst van de Kerk. En dat is weder­zijds! Hij zei onder andere tot de jon­ge­ren: “Als je op één boek in je leven verliefd moet blijven, is dat de Bijbel. Daarin staat de waar­heid en ontmoet je Jezus”. Ook spoorde hij de jon­ge­ren aan om “licht te zijn op de kande­laar”. In alle gele­dingen van de maat­schap­pij, van de poli­tiek tot de weten­schap, zijn chris­te­nen nodig. Tenslotte gaf hij de jon­ge­ren vijf punten mee, die voor hem één grote wer­ke­lijk­heid vormen: “Blijf verliefd op Jezus en zijn Kerk (die horen bij elkaar). Blijf verliefd op je naaste, leef heel concreet. En blijf verliefd op de eucha­ris­tie en Maria”.

Twee dingen

In zijn korte toe­spraak bedankte ook Mgr. Hendriks Mgr. van Burg­ste­den voor zijn “ge­tui­ge­nis uit uw hart, leven en pries­ter­schap”. Hij sprak ook de jon­ge­ren toe: “Als je na een mooie erva­ring als de WJD terug­komt, is het moei­lijk om de in­spi­ra­tie vast te hou­den. Dat is normaal, dat hoort bij het proces. Be­proe­vingen en fouten maken horen erbij. Het gaat erom om elke keer opnieuw Gods liefde te be­ant­woor­den.” Hij spoorde de jon­ge­ren dan ook aan om “je twee dingen voor te nemen, waar je je aan wilt vast­hou­den, die niet al te moei­lijk voor je zijn. Die wor­den dan een sleepkabel in je leven en trekken je voort. Ga met ver­trouwen ver­der, Hij is het waard.”

Speciale uitgave bgv het afscheid van mgr. Van Burgsteden Na al deze woor­den, was er gelegen­heid om Mgr. van Burg­ste­den per­soon­lijk te spreken en de hand te schud­den. Ook kon­den alle deel­ne­mers en bege­lei­ders van de reis MeetMe@Madrid het ver­slag­boek ont­van­gen. De volgende WJD wor­den in de zomer van 2013 gehou­den in Rio de Janeiro (Brazilië). Op de Wereld­jon­ge­renDAG in het bisdom , Palm­zon­dag 1 april a.s. in Lange­dijk, wordt meer hierover bekend gemaakt over de reis­moge­lijk­heden vanuit Neder­land naar Rio.

Jezus navolgen, Jon­ge­ren­pas­to­raat: met hart en ziel

Een uitgave bij gelegen­heid van het afscheid van Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den sss

Het boekje dat aan­ge­bo­den is aan Mgr. van Burg­ste­den is ook te be­stel­len bij het Jon­ge­ren­pas­to­raat. De kosten hier­van zijn 10 euro, hiermee sponsort u ook het Jon­ge­ren­pas­to­raat. Be­stel­lingen graag o.v.v. naam en adres via info@jong­bis­domhaarlem.nl
Zie voor meer info over het Jon­ge­ren­pas­to­raat: www.jong­bis­domhaarlem.nl
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose