Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Seminar Theologie van het Lichaam

gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2012

Seminar Theologie van het LichaamMaak nu in drie volle­dig ver­zorgde dagen kennis met de baan­bre­kende inzichten van Johannes Paulus II over de roe­ping van de mens, het huwe­lijk en de seksua­li­teit in een compleet nieuw licht. Het wordt steeds dui­de­lijker dat de Theo­lo­gie van het Lichaam één van de meest invloedrijke catechese-cycli is geweest van de afgelopen decennia.

De data van het seminar zijn:

  • Zater­dag 28 januari 2012
  • Zater­dag 3 maart 2012
  • Zater­dag 31 maart 2012

Alle dagen wor­den gehou­den in de Tilten­berg, het oplei­dings­in­sti­tuut van het bisdom Haar­lem - Am­ster­dam, Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM  te Vo­ge­len­zang.

Voor meer in­for­ma­tie en in­schrij­ving:  www.hoeksteen.org

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose