Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Pastoor van Obdam wordt aalmoezenier

gepubliceerd: dinsdag, 6 december 2011

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.Punt, tevens leger­bis­schop, heeft ingestemd met het verzoek van pastoor Paul Vlaar van de Sint-Victor­paro­chie in Obdam om over te mogen stappen naar de krijgs­macht.

Vlaar was, na ruim acht jaar werk­zaam te zijn geweest in de pa­ro­chie van Obdam en in de regio De Kaag, naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uit­daging. Vorig jaar werd hij even wereldnieuws, toen een AP-filmpje over zijn zogeheten Oranje­mis via Youtube overal dis­cus­sies uitlokte. Een en ander was aan­lei­ding om pastor Vlaar voor de duur van twee maan­den te suspen­de­ren en hem een ge­dwon­gen be­zin­nings­pe­rio­de te gunnen.

De pastoor heeft te kennen gegeven een functie bij de vloot te ambiëren. Voordat hij kan wor­den aan­ge­steld, zal hij eerst nog enkele keu­ringen moeten onder­gaan.

Het pa­ro­chie­bestuur rea­geert bij monde van vice-voor­zit­ter Bijman op “dit ingrijpende bericht” “met pijn in het hart”. Pastoor Paul legde “ziel en zalig­heid” in zijn werk, aldus het bestuur.

Als de aan­stel­ling een feit wordt, dan zal de pastor naar het moge­lijke assis­tentie blijven verlenen in pa­ro­chie en regio, aldus het bestuur.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose