Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Apostolisch nuntius te gast

gepubliceerd: donderdag, 1 december 2011

De Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. Fr. Bacqué, was donderdag­middag op uit­no­di­ging van mgr. Punt in Haarlem, waar hij bij gelegenheid van zijn naderende afscheid feestelijk ontvangen werd. De bisschop roemde mgr. Bacqué om zijn grote inzet voor de Nederlandse Kerk en met name ook voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, en bood hem enkele geschenken aan, waaronder het boek “Hij wil bij ons wonen” van plebaan H-J van Ogtrop.

Apostolisch Nuntius, mgr. Bacqué tussen mgr. Van Burgsteden en mgr. PuntMgr François Robert Bacqué (Bordeaux, 2 september 1936) werd priester gewijd op 1 oktober 1966. In 1988 ontving hij de bisschops­wijding. Van 1988 tot 1994 was hij apos­to­lisch pro-nuntius voor Sri Lanka. Van 1994 tot 2001 was hij apos­to­lisch nuntius voor de Dominicaanse Republiek. Sinds 27 februari 2001 is hij apos­to­lisch nuntius voor Nederland.

Tijdens zijn Nederlandse periode bereidde hij een recordaantal van twaalf benoemingen voor, een van de kerntaken van de pauselijke vertegen­woor­diger.

Dat begon met de benoeming van mgr. De Korte tot hulp­bis­schop van Utrecht (2001). In datzelfde jaar mgr. Punt tot ordinarius van (toen nog) Haarlem; mgr. Eijk tot aarts­bis­schop van Utrecht 2007, mgr. Van den Hende tot bisschop van Breda, mgr. de Korte tot bisschop van Groningen (2008) , mgr. Woorts en mgr. Hoogenboom tot hulp­bis­schop van Utrecht (2009) mgr. Liesen en mgr. Mutsaerts tot hulp­bis­schop van ’s-Her­to­gen­bosch (2010), mgr. Van den Hende tot bisschop van Rotterdam (2011),mgr. Hendriks tot hulp­bis­schop van Haarlem-Amsterdam (2011) en tenslotte (?) mgr. Liesen tot bisschop van Breda.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose