Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Apostolisch nuntius te gast

gepubliceerd: donderdag, 1 december 2011

De Apos­to­lisch Nuntius, mgr. dr. Fr. Bacqué, was don­der­dag­mid­dag op uit­no­di­ging van mgr. Punt in Haar­lem, waar hij bij gelegen­heid van zijn naderende afscheid fees­te­lijk ont­van­gen werd. De bis­schop roemde mgr. Bacqué om zijn grote inzet voor de Neder­landse Kerk en met name ook voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, en bood hem enkele geschenken aan, waar­on­der het boek “Hij wil bij ons wonen” van ple­baan H-J van Ogtrop.

Apostolisch Nuntius, mgr. Bacqué tussen mgr. Van Burgsteden en mgr. PuntMgr François Robert Bacqué (Bordeaux, 2 sep­tem­ber 1936) werd pries­ter gewijd op 1 ok­to­ber 1966. In 1988 ont­ving hij de bis­schops­wij­ding. Van 1988 tot 1994 was hij apos­to­lisch pro-nuntius voor Sri Lanka. Van 1994 tot 2001 was hij apos­to­lisch nuntius voor de Do­mi­ni­caanse Republiek. Sinds 27 februari 2001 is hij apos­to­lisch nuntius voor Neder­land.

Tijdens zijn Neder­landse periode bereidde hij een recordaantal van twaalf benoe­mingen voor, een van de kerntaken van de pau­se­lijke ver­te­gen­woor­diger.

Dat begon met de benoe­ming van mgr. De Korte tot hulp­bis­schop van Utrecht (2001). In dat­zelfde jaar mgr. Punt tot ordinarius van (toen nog) Haar­lem; mgr. Eijk tot aarts­bis­schop van Utrecht 2007, mgr. Van den Hende tot bis­schop van Breda, mgr. de Korte tot bis­schop van Gro­nin­gen (2008) , mgr. Woorts en mgr. Hoogen­boom tot hulp­bis­schop van Utrecht (2009) mgr. Liesen en mgr. Mutsaerts tot hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch (2010), mgr. Van den Hende tot bis­schop van Rotter­dam (2011),mgr. Hendriks tot hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam (2011) en tenslotte (?) mgr. Liesen tot bis­schop van Breda.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose