Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Jongerenprogramma Stille Omgang - DURF!

gepubliceerd: maandag, 21 november 2011

Pak je agenda erbij want dit mag je niet missen! Op 17 maart 2012 vindt voor de zesde maal het jon­ge­ren­pro­gramma van de Stille Omgang plaats. Het SO-jon­ge­ren­pro­gramma is uitgegroeid tot een Katho­liek jon­ge­ren­eve­ne­ment van natio­nale omvang. Ook dit jaar wor­den er weer hon­der­den jon­ge­ren in de hoofd­stad verwacht. Het thema voor dit jaar is DURF!.

Stille Omgang 2012 - DURFIn verre lan­den als Egypte, Irak en Iran staan Chris­te­nen vier­kant achter hun geloof, ondanks een direct levens­ge­vaar dat dit vaak oplevert. In Neder­land daar­en­te­gen voelen wij ons op andere vlakken onder druk om uit te komen voor het geloof; het stuit op onbegrip en een nega­tief oor­deel.

Tijdens het Stille Omgang jon­ge­ren­pro­gramma staan we hierbij stil, door middel van muziek en/of theater, een spreker van formaat en in de li­tur­gie: een H. Mis en een Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding.
Kortom, ge­za­men­lijk het geloof vieren: dat is het hoofd-ingrediënt van het SO-Jon­ge­ren­pro­gramma. Het hoogte­punt van de avond is het ge­za­men­lijk lopen van de Stille Omgang.
Houd de ko­men­de tijd www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren in de gaten voor updates over het pro­gram­ma!

Wanneer?

De Stille Omgang vindt plaats op zater­dag 17 maart 2012.

Waar?

Het SO-jon­ge­ren­pro­gramma vindt plaats in de Sint Nicolaas­kerk, Prins Hendrik­kade 73 in Am­ster­dam. De kerk is recht tegen­over Am­ster­dam CS. Het pro­gram­ma begint om 20:00 uur en is rond 00:30 afgelopen.

Meer info

Heb je vragen over het SO-jon­ge­ren­pro­gramma? De organi­sa­tie helpt je graag ver­der.
Kijk op www.stille-omgang.nl/jon­ge­ren of neem contact op met het Jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, (023) 511 26 35. Je kunt ook bellen met Jochem Oor: (06) 234 10 593. Flyers en posters van het SO-jon­ge­ren­pro­gramma kunnen aan­ge­vraagd wor­den via info@jong­bis­domhaarlem.nl
Aanmel­ding gewenst via aanmel­ding@stille-omgang.nl

Over de Stille Omgang

Steeds meer jon­ge­ren trekken jaar­lijks vanuit het hele land naar ‘Mirakel­stad’ Am­ster­dam om daar het eucha­ris­tisch won­der van 1345 te her­denken en een krach­tig sig­naal van geloof af te geven, temid­den van de grote stad Am­ster­dam. In gebed lopen zij door de bin­nen­stad en laten zo zien hoe­zeer God bij ons mensen betrokken is. Het is in­druk­wek­kend en bij­zon­der om ’s nachts met een grote groep jon­ge­ren in stilte en gebed te lopen, in een stad waar het nooit stil is!

Tot ziens op 17 maart in Am­ster­dam!Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose