Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geef de doorslag met de jongerencollecte!

gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2011

Op 19 en 20 no­vem­ber staat er op het lan­de­lijke collecterooster de Jon­ge­ren­col­lec­te inge­pland. Het doel is om de mensen in de kerk te vragen een fi­nan­ciële bijdrage te leveren aan het katho­lie­ke jon­ge­ren­werk. 50% van de opbrengst gaat naar lan­de­lijke projecten (Wereld­jon­ge­ren­da­gen, Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag etc.) en 50% naar de bis­dom­men voor het jon­ge­ren­werk op lokaal en regio­naal niveau, zoals een tiener­kamp, een vor­mings­dag, of ma­te­ri­aal voor jon­ge­ren­groepen.

Bekend­heid nodig

Jongerencollecte 19 en 20 november 2011De opbrengst van de collecte is onmis­baar om het jon­ge­ren­werk te kunnen blijven doen. Echter, veel pa­ro­chies kennen de collecte nog niet. Ons bisdom en Jong Katho­liek brengen de jon­ge­ren­col­lec­te per brief en via in­ter­net etc. onder de aan­dacht, maar met een per­soon­lijk contact maak je na­tuur­lijk veel meer kans. Zou u, of jij als jon­gere zelf naar je pastoor of pen­ning­mees­ter van je pa­ro­chie toe willen gaan om over de Jon­ge­ren­col­lec­te te ver­tellen?

Voor­gaande jaren

Vorig jaar heeft de Jon­ge­ren­col­lec­te lan­de­lijk € 13.160,40 opgebracht. Dit is na­tuur­lijk een mooi bedrag, maar (lang) niet voldoende om het jon­ge­ren­werk substantieel te ver­ster­ken. Zorgwekkend is dat de opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te ieder jaar steeds lager is.
In 2008 was de opbrengst nog bijna € 29.000, in 2009 € 18.000. Nu dus € 13.000.
Uw bijdrage aan de Jon­ge­ren­col­lec­te 2011 is dus meer dan welkom!

Meer info

De opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar reke­ning­num­mer 2784498, t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’. Voor meer in­for­ma­tie daarover kunt u tij­dens kantooruren bellen naar Jong Katho­liek (onder­deel van het SRKK): 030-2326923.

Meer in­for­ma­tie op Jongkatho­liek.nl (PDF)

Feedback via Facebook.com/jongkatho­liek
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose