Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geef de doorslag met de jongerencollecte!

gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2011

Op 19 en 20 no­vem­ber staat er op het lan­de­lijke collecterooster de Jon­ge­ren­col­lec­te inge­pland. Het doel is om de mensen in de kerk te vragen een finan­ciële bijdrage te leveren aan het katho­lie­ke jon­ge­ren­werk. 50% van de opbrengst gaat naar lan­de­lijke projecten (Wereld­jon­ge­ren­da­gen, Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag etc.) en 50% naar de bis­dom­men voor het jon­ge­ren­werk op lokaal en regio­naal niveau, zoals een tiener­kamp, een vor­mings­dag, of ma­te­ri­aal voor jon­ge­ren­groepen.

Bekend­heid nodig

Jongerencollecte 19 en 20 november 2011De opbrengst van de collecte is onmis­baar om het jon­ge­ren­werk te kunnen blijven doen. Echter, veel pa­ro­chies kennen de collecte nog niet. Ons bisdom en Jong Katho­liek brengen de jon­ge­ren­col­lec­te per brief en via in­ter­net etc. onder de aan­dacht, maar met een per­soon­lijk contact maak je na­tuur­lijk veel meer kans. Zou u, of jij als jon­gere zelf naar je pastoor of pen­ning­mees­ter van je pa­ro­chie toe willen gaan om over de Jon­ge­ren­col­lec­te te ver­tellen?

Voor­gaande jaren

Vorig jaar heeft de Jon­ge­ren­col­lec­te lan­de­lijk € 13.160,40 opgebracht. Dit is na­tuur­lijk een mooi bedrag, maar (lang) niet voldoende om het jon­ge­ren­werk substantieel te ver­ster­ken. Zorgwekkend is dat de opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te ieder jaar steeds lager is.
In 2008 was de opbrengst nog bijna € 29.000, in 2009 € 18.000. Nu dus € 13.000.
Uw bijdrage aan de Jon­ge­ren­col­lec­te 2011 is dus meer dan welkom!

Meer info

De opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar reke­ning­num­mer 2784498, t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’. Voor meer in­for­ma­tie daarover kunt u tij­dens kantooruren bellen naar Jong Katho­liek (onder­deel van het SRKK): 030-2326923.

Meer in­for­ma­tie op Jongkatho­liek.nl (PDF)

Feedback via Facebook.com/jongkatho­liekGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose