Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Geef de doorslag met de jongerencollecte!

gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2011

Op 19 en 20 no­vem­ber staat er op het lan­de­lijke collecterooster de Jon­ge­ren­col­lec­te inge­pland. Het doel is om de mensen in de kerk te vragen een fi­nan­ciële bijdrage te leveren aan het katho­lie­ke jon­ge­ren­werk. 50% van de opbrengst gaat naar lan­de­lijke projecten (Wereld­jon­ge­ren­da­gen, Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag etc.) en 50% naar de bis­dom­men voor het jon­ge­ren­werk op lokaal en regio­naal niveau, zoals een tiener­kamp, een vor­mings­dag, of ma­te­ri­aal voor jon­ge­ren­groepen.

Bekend­heid nodig

Jongerencollecte 19 en 20 november 2011De opbrengst van de collecte is onmis­baar om het jon­ge­ren­werk te kunnen blijven doen. Echter, veel pa­ro­chies kennen de collecte nog niet. Ons bisdom en Jong Katho­liek brengen de jon­ge­ren­col­lec­te per brief en via in­ter­net etc. onder de aan­dacht, maar met een per­soon­lijk contact maak je na­tuur­lijk veel meer kans. Zou u, of jij als jon­gere zelf naar je pastoor of pen­ning­mees­ter van je pa­ro­chie toe willen gaan om over de Jon­ge­ren­col­lec­te te ver­tellen?

Voor­gaande jaren

Vorig jaar heeft de Jon­ge­ren­col­lec­te lan­de­lijk € 13.160,40 opgebracht. Dit is na­tuur­lijk een mooi bedrag, maar (lang) niet voldoende om het jon­ge­ren­werk substantieel te ver­ster­ken. Zorgwekkend is dat de opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te ieder jaar steeds lager is.
In 2008 was de opbrengst nog bijna € 29.000, in 2009 € 18.000. Nu dus € 13.000.
Uw bijdrage aan de Jon­ge­ren­col­lec­te 2011 is dus meer dan welkom!

Meer info

De opbrengst van de Jon­ge­ren­col­lec­te kan wor­den overgemaakt naar reke­ning­num­mer 2784498, t.n.v. ‘Se­cre­ta­riaat RK Kerk­ge­noot­schap’ te Utrecht, o.v.v. ‘Jon­ge­ren­col­lec­te’. Voor meer in­for­ma­tie daarover kunt u tij­dens kantooruren bellen naar Jong Katho­liek (onder­deel van het SRKK): 030-2326923.

Meer in­for­ma­tie op Jongkatho­liek.nl (PDF)

Feedback via Facebook.com/jongkatho­liek
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose