Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Benedictijn van Egmond schrijft nieuw Adventslied

gepubliceerd: donderdag, 13 oktober 2011
Benedictijn van Egmond schrijft nieuw Adventslied
Groepsfoto Abdij van Egmond

Op verzoek van de bis­schop­pe­lijke Ad­vents­ac­tie heeft broe­der Adri Korte­kaas een nieuw Advents­lied gemaakt en voor­zien van een com­men­taar.

Broe­der Adri: “Het ‘Lied van de Ko­men­de’ is, zoals de titel al sug­gereert, een gezang dat in de advents­tijd het best tot zijn recht zal komen. Ver­schil­lende aspecten van het ver­wach­ten en hoop­vol verbei­den van Christus’ komst in deze wereld wor­den belicht.

G-groot

De melodie is gedacht in G – groot, maar kan zon­der bezwaar ook een toon lager wor­den uitge­voerd, in F- groot. De maat is zodanig gekozen, dat het lied zowel in kleine groepen alsook in een volle kerk tot zijn recht kan komen. De strofen kunnen alle ge­za­men­lijk wor­den gezongen, maar men kan ook denken aan af­wis­se­lend koor en ge­meen­schap. Zelfs kan bij­voor­beeld strofe vier (de stem van Johannes de Doper) solis­tisch ten gehore wor­den gebracht.

Karakter

Het karakter van de melodie draagt een zekere inge­hou­den vreugde. De advents­tijd, tijd van ver­wach­ten, wordt door dit lied een blijde ver­wach­ting. Maar tege­lijk is er ook ingetogen­heid te bespeuren, omdat het verlangen nog niet de­fi­ni­tief is vervuld.”

“Van harte hoop ik dat dit lied mag bijdragen tot een vreug­de­volle advents­tijd, en velen mag be­ge­lei­den naar het licht van Kerst­mis.”

U kunt het lied met com­men­taar down­loa­den op de site van de Ad­vents­ac­tie, onder de link pa­ro­chie-info.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose