Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Handen uit de mouwen met DiaconAction

gepubliceerd: vrijdag, 7 oktober 2011

Het DiaconAction weekend komt er weer aan! In het weekend van 19 en 20 no­vem­ber gaan jon­ge­ren­groepen vanuit heel Neder­land aan de slag om zich in te zetten voor de naaste in hun eigen omge­ving.

Need a hand?

Diaconaction 2011‘Need a hand’, staat er dit jaar op de poster. ‘De titel zegt het al, bij DiaconAction gaan we aan de slag. We volgen Jezus door naar Hem te kijken: Hij genas zieken, liet blin­den zien en doven horen. Juist, dat deed hij met zijn han­den. En ons vraagt Hij om zorg te dragen voor elkaar, om naar elkaar om te zien.

Een voor­beeld

“Vader Kees is weduw­naar en is door de finan­ciële crisis ont­slagen en kan nau­we­lijks genoeg brood op de plank krijgen voor zijn gezin. Tot zijn grote schrik is dochtertje Layla van 8 erns­tig ziek gewor­den. Kees komt han­den tekort in de zorg voor zijn gezin, maar doet zijn uiterste best. Zijn huis moet hoogno­dig opgeknapt wor­den, maar door alle drukte komt hij daar niet toe. Daarom steekt de jon­ge­ren­groep uit zijn woon­plaats voor hem en zijn gezin de han­den uit de mouwen, want vele han­den maken licht werk. Na­tuur­lijk doen wij mee aan DiaconAction: dat ligt toch voor de hand?!”

DiaconAction hand­boek

Wilt u de han­den van uw jon­ge­ren laten wapperen? Op de web­si­te www.diaconaction.nl, is alle in­for­ma­tie te vin­den voor het opzetten van eigen acties. Met het gratis hand­boek en stappen­plan is het or­ga­ni­se­ren heel een­vou­dig. Op de web­si­te is ook onder­steunend ma­te­ri­aal te vin­den, zoals li­tur­giesug­ges­ties en een pro­mo­tiefilmpje.

Aanmel­den Diaconaction

U kunt uw groep aanmel­den via www.jong­bis­domhaarlem.nl

Dit kan nog tot uiter­lijk woens­dag 9 no­vem­ber. Begin no­vem­ber wor­den de speciaal ont­wor­pen gadgets naar u toe­ge­stuurd. De gadget van dit jaar is een rode sjaal met opdruk van Diaconaction.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose