Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hoogste punt restauratie Sint Bavo Haarlem gevierd

gepubliceerd: dinsdag, 20 september 2011

De res­tau­ra­tie van de Ka­the­drale Basiliek Sint Bavo in Haar­lem (Nieuwe Bavo) heeft op vrij­dag 16 sep­tem­ber 2011 zijn hoogste punt bereikt. Ter gelegen­heid van dit moment hebben de bis­schop van Haar­lem, mgr. dr. J.M. Punt en de gede­puteerde voor cultuur van de provincie Noord-Holland, mevrouw Elvira Sweet, die mid­dag het laatste bladgoud aan­ge­bracht op het kruis van de koepel. Dit gebeurde op een hoogte van 65 meter.

Voor de res­tau­ra­tie wist men niet dat delen van de koepel; de kroon en het kruis erbovenop, met bladgoud waren bedekt. Tijdens de res­tau­ra­tie zijn er sporen van terug­ge­von­den. Door de tand des tijd is dit bladgoud verloren gegaan. Nu het goud terug is gebracht, zal de koepel weer de blik­van­ger zijn.

De res­tau­ra­tie van het eerste deel:  de koepel en de transepten, wordt mede moge­lijk gemaakt door de provincie Noord-Holland, VSB-fonds, Skan-fonds, Sint-Joseph­stich­ting, stich­ting Zabawas, Jacobs Godshuis, stich­ting hofjes Codde en van Beresteijn, stich­ting Dioraphte,de katho­lie­ke stich­ting tot  Be­vor­de­ring van Welzijns­werk en vrij­wil­li­gers van de Bavo.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose