Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Het vuur van Madrid gaat mee naar Nederland’

Wereldjongerendagen

gepubliceerd: zondag, 21 augustus 2011

Met een zegen en de ont­hul­ling dat de volgende Wereld­jon­ge­ren­da­gen in 2013 in Rio de Janeiro plaats­vin­den, heeft paus Bene­dic­tus XVI vandaag de Wereld­jon­ge­ren­da­gen af­ge­slo­ten. De Neder­landse jon­ge­ren reizen vandaag en morgen terug naar Neder­land, en nemen het ‘vuur’ van de Wereld­jon­ge­ren­da­gen mee naar huis.

Avond­wake en slot­vie­ring

Foto van de avondwake op 20 augustus (foto: Ramon Mangold/SRKK)Ruim een miljoen jon­ge­ren waren op zater­dag naar het vlieg­veld Cuatro Vientos geko­men. Hier werd de avond­wake samen met de paus gehou­den. Na een onderbre­king door noodweer kon samen met de paus het Heilig Sacra­ment wor­den aan­beden. De avond werd af­ge­slo­ten met een groot vuur­werk.

Na een nacht op het veld maakten de jon­ge­ren zich van­och­tend op voor de Heilige Mis. Hun aantal was inmiddels toe­ge­no­men tot an­der­half- à twee­mil­joen.  In zijn preek bena­drukte de paus zijn blijd­schap met de grote opkomst bij deze Wereld­jon­ge­ren­da­gen en stond hij stil bij de liefde van Christus voor hen. Hij riep de jon­ge­ren ondermeer op een echte vriend van Jezus te zijn en standvas­tig te blijven in het geloof, ook als dat door anderen niet begrepen of ge­waar­deerd wordt.

Vuur

Nu de Wereld­jon­ge­ren­da­gen voorbij zijn, kijkt de Neder­landse WJD-organi­sa­tie, Jong Katho­liek, al weer vooruit naar het volgende eve­ne­ment. Op 6 no­vem­ber or­ga­ni­seert ze in Den Bosch de nationale Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag. Het thema is dit jaar ‘Vuur’. Caroline Visser (Jong Katho­liek): ‘Tijdens de jon­ge­ren­dag willen we het vuur van geloof opnieuw aan­wak­ke­ren, we willen jon­ge­ren de gelegen­heid geven om hun passie voor het katho­lie­ke geloof han­den en voeten geven.’ Om dit zicht­baar te maken, hebben zater­dag 7 jon­ge­ren een kaars aangestoken tij­dens de laatste Neder­landse mis in Madrid. Neder­landse WJD-pelgrims steken deze kaarsen op 6 no­vem­ber opnieuw aan, en brengen dit naar de Maaspoort in Den Bosch, waar de Katho­lie­ke Jon­ge­ren­dag plaats­vindt. (SRKK 21 au­gus­tus 2011)
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose