Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse jongeren ontmoeten elkaar in Christus

gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2011

Nederlandse jongeren ontmoeten elkaar in ChristusIn lange slierten of kleine groepjes trekken ze door Madrid. Jonge pelgrims, in alle maten en kleuren, in fantasierijke uitmonste­ringen, vrucht van leven­dige ruil­handel.

Bloedheet

Ze lachen, zingen, klappen, maken muziek,  bestormen waterkranen en eet­tentjes, want het is bloedheet in de Spaanse hoofd­stad en dan moet je goed drinken en eten. Ze zitten erns­tig te praten en te luis­te­ren, op de stoep, op een bankje in het gras. Meer dan zes­hon­derd­dui­zend zijn er inmiddels onder wie 160 deel­ne­mers aan de reis van ons bisdom en een vijf­tigtal, even­eens uit Noord-Holland of Almere, die met een andere reis mee­gaan.

Project­lei­der voor deze WJD in ons bisdom is Beate Gloudemans. Ze is blij met de erva­ringen van afgelopen week in Taize en Andorra, over de gedeelde geloofs­be­le­ving van de jon­ge­ren, die in het alge­meen “moe maar voldaan” zijn.

Eerte catechese

Woens­dag­mor­gen kwamen zo’n 1100 Neder­landse en vijf­tig Surinamers bijeen voor de eerste catechese. Op een bij­zon­dere plaats: de crypte van de basiliek van Jezus van Medinacoeli, het bekendste en dier­baarste hei­lig­dom van de Madrileense gelo­vi­gen. Het is de plaats waar het won­der­da­dige beeld van Jezus van de Veroor­de­ling wordt vereerd, dat een roerige ge­schie­de­nis kent.

Thema van de WJD

Aarts­bis­schop mgr. W.Eijk werkte in zijn catechese het thema van deze WJD uit: “Gewor­teld en gegrondvest in Christus, beves­tigd in het geloof”. De aart­bis­schop nam dit citaat uit de Kolos­sen­zen­brief als leidraad voor een oproep aan de jon­ge­ren om zich door Christus te laten raken en zich niet te verliezen in de aflei­ding van theorieën en over­tui­gingen die tegen Hem ingaan.

Ver­vol­gens gingen de jon­ge­ren in deel­groepjes uiteen om over de woor­den van de aart­bis­schop na te denken en samen te praten. Zijn hulp­bis­schop mgr. H.Woorts hield in de af­slui­ten­de eucha­ris­tievieriong de homilie waarin hij ver­telde over het geloof als “het allermooiste dat ik bezit”.

In afwach­ting van de paus

Mgr. Van Burg­ste­den, trouwe deel­ne­mer aan jon­ge­ren­ont­moe­tingen, was dank­baar en blij over zoveel gedeelde geloofs­er­va­ring en harte­lijk samen­zijn. Het wachten is nu op de paus, die don­der­dag­avond wordt verwacht in de stad. Het geloofs­feest gaat door.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose