Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nederlandse jongeren ontmoeten elkaar in Christus

gepubliceerd: woensdag, 17 augustus 2011

Nederlandse jongeren ontmoeten elkaar in ChristusIn lange slierten of kleine groepjes trekken ze door Madrid. Jonge pelgrims, in alle maten en kleuren, in fantasierijke uitmonste­ringen, vrucht van leven­dige ruil­handel.

Bloedheet

Ze lachen, zingen, klappen, maken muziek,  bestormen waterkranen en eet­tentjes, want het is bloedheet in de Spaanse hoofd­stad en dan moet je goed drinken en eten. Ze zitten erns­tig te praten en te luis­te­ren, op de stoep, op een bankje in het gras. Meer dan zes­hon­derd­dui­zend zijn er inmiddels onder wie 160 deel­ne­mers aan de reis van ons bisdom en een vijf­tigtal, even­eens uit Noord-Holland of Almere, die met een andere reis mee­gaan.

Project­lei­der voor deze WJD in ons bisdom is Beate Gloudemans. Ze is blij met de erva­ringen van afgelopen week in Taize en Andorra, over de gedeelde geloofs­be­le­ving van de jon­ge­ren, die in het alge­meen “moe maar voldaan” zijn.

Eerte catechese

Woens­dag­mor­gen kwamen zo’n 1100 Neder­landse en vijf­tig Surinamers bijeen voor de eerste catechese. Op een bij­zon­dere plaats: de crypte van de basiliek van Jezus van Medinacoeli, het bekendste en dier­baarste hei­lig­dom van de Madrileense gelo­vi­gen. Het is de plaats waar het won­der­da­dige beeld van Jezus van de Veroor­de­ling wordt vereerd, dat een roerige ge­schie­de­nis kent.

Thema van de WJD

Aarts­bis­schop mgr. W.Eijk werkte in zijn catechese het thema van deze WJD uit: “Gewor­teld en gegrondvest in Christus, beves­tigd in het geloof”. De aart­bis­schop nam dit citaat uit de Kolos­sen­zen­brief als leidraad voor een oproep aan de jon­ge­ren om zich door Christus te laten raken en zich niet te verliezen in de aflei­ding van theorieën en over­tui­gingen die tegen Hem ingaan.

Ver­vol­gens gingen de jon­ge­ren in deel­groepjes uiteen om over de woor­den van de aart­bis­schop na te denken en samen te praten. Zijn hulp­bis­schop mgr. H.Woorts hield in de af­slui­ten­de eucha­ris­tievieriong de homilie waarin hij ver­telde over het geloof als “het allermooiste dat ik bezit”.

In afwach­ting van de paus

Mgr. Van Burg­ste­den, trouwe deel­ne­mer aan jon­ge­ren­ont­moe­tingen, was dank­baar en blij over zoveel gedeelde geloofs­er­va­ring en harte­lijk samen­zijn. Het wachten is nu op de paus, die don­der­dag­avond wordt verwacht in de stad. Het geloofs­feest gaat door.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose