Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

YOUCAT - Nieuwe jongerencatechismus in pelgrimspakket WJD

gepubliceerd: dinsdag, 16 augustus 2011

Uit het voor­woord door Paus Bene­dic­tus XVI: “Het voor­lig­gende boek is spannend, omdat daarin ons eigen lot ter sprake komt en omdat het daarom ten diepste over ons­zelf gaat. Ik nodig jullie uit: bestu­deer de cate­chis­mus!”

PelgrimspakketVandaag en morgen ont­van­gen alle deel­ne­mers aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Madrid het pelgrimspakket. Daarin zitten onder andere een pelgrims­boekje, een WJD-shirt, een pet, een rozen­krans, een kaart van Madrid .... én de YOUCAT: de offi­cië­le jon­ge­rencate­chis­mus van de katho­lie­ke Kerk. Aan de totstandko­ming van de YOUCAT hebben theologen, pedagogen, reli­gi­euzen en jon­ge­ren gedurende vier jaar samen­ge­werkt. De Neder­landse editie van de YOUCAT is sinds afgelopen mei be­schik­baar.

Bij ouderen zal de jon­ge­rencate­chis­mus wellicht (negatieve) her­in­ne­ringen oproepen aan de oude cate­chis­mus met een vraag-en ant­woord­vorm. Bij jon­ge­ren zijn die her­in­ne­ringen er niet. Er is juist veel behoefte om te weten waar het bij het katho­lie­ke geloof over gaat. De Vlaamse theoloog Stijn van den Bossche zegt hierover: “Net als elke cate­chis­mus is de sterkte ook de zwakte: de beknopt­heid laat geen ruimte voor nuance­ring. Een cate­chis­mus zegt nu eenmaal waar het op staat”. Het is daarom aan te raden, om naast in­di­vi­duele lezing, deze cate­chis­mus vooral in groeps­ver­band te bespreken. Dan kunnen vragen beant­woord wor­den, erva­ringen wor­den uitgewisseld en kan de band tussen de catechese en het concrete leven gelegd wor­den.

YOUCAT jongerencatechismus Daar­naast is deze jon­ge­rencate­chis­mus vooral bedoeld als een instru­ment om het geloof te verdiepen en is dus min­der geschikt als een eerste kennis­ma­king met het geloof. Het boek presen­teert de rijkdom van het geloof op een aan­trek­ke­lijke en be­grij­pe­lijke manier. Daarbij wordt gebruik gemaakt van leuke car­toons en kleur­rijke foto’s, die door jon­ge­ren zelf gekozen zijn. Bij­zon­der goed zijn ook de uit­spra­ken in de kantlijn van het boek, met de­fi­ni­ties en citaten uit de bijbel en van kerk­va­ders, heiligen, filosofen en denkers van vroe­ger en nu. Dit heeft echt een meer­waarde. Kortom, de YOUCAT is een aanra­der voor jon­ge­ren en al wie zich jong van hart weten en zich willen verdiepen in het katho­lie­ke geloof.

YOUCAT- Jon­ge­rencate­chis­mus van de katho­lie­ke kerk, Tielt: Lannoo,2011, 304 blz., € 19,99
Gerelateerde nieuwsberichten

zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschap
dinsdag, 2 februari 2021Mentorschap in het Jongerenpastoraat
dinsdag, 12 januari 2021Vier JongKatholiek webinars gepland
donderdag, 7 januari 2021Landelijk online tienergroepdag
maandag, 21 december 2020Evangelii Gaudium - Online boekclub
dinsdag, 24 november 2020Diocesane WJD voortaan op Christus Koning
donderdag, 5 november 2020Q&A met Marcel Poorthuis
zaterdag, 24 oktober 2020Duimen daar krijg je scheve tanden van Video
dinsdag, 20 oktober 2020Netwerkbijeenkomst - Weerstand
maandag, 19 oktober 2020Logo Wereldjongerendagen 2023 Video
zondag, 11 oktober 2020Q&A met Martijn van Helvert Video
zaterdag, 3 oktober 2020‘De onbekende wereld van Jakob’ VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose