Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

160 Noord-Hollandse jongeren op weg naar WJD in Madrid

Via Taizé en Andorra

gepubliceerd: zaterdag, 6 augustus 2011

160 Noord-Hollandse jon­ge­ren gaan woen­dag 10 au­gus­tus op weg naar Madrid, waar ze zullen deel­ne­men aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, een jon­ge­renfestival, geor­ga­ni­seerd door de katho­lie­ke Kerk dat om de twee of drie jaar wordt geor­ga­ni­seerd en het grootste is in zijn soort. De groep, in leef­tijd variërend van zes­tien tot 25 jaar, staat onder lei­ding van het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den voegt zich in de Spaanse hoofd­stad bij het gezel­schap.

160 Noord-Hollandse jongeren op weg naar WJD in Madrid

Ini­tia­tief van paus Johannes Paulus II

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn een ini­tia­tief van de vorige paus, de zalige Johannes-Paulus II. Hij begon ermee in Rome in het jaar 1984. Al snel werd dit eve­ne­ment we­reld­wijd gevierd, zowel in de bis­dom­men als mondiaal. In Neder­land werd het vooral bekend vanaf 1997 toen de WJD in Parijs plaatsvond. Daarna waren de staties: Rome (2000), Toronto (2002), Keulen (2005) en Sydney (2008). In Madrid wor­den meer dan één miljoen jon­ge­ren verwacht.

Via Taizé en Andorra

De 160 deel­ne­mers ver­trek­ken – na meer dan een jaar van voor­be­rei­dingen - woens­dag 10 au­gus­tus om half zes in de morgen per bus naar Taizé, waar ze op 11 au­gus­tus een ont­moe­ting hebben met de oecu­me­nische ge­meen­schap aldaar. De volgende halte is Andorra, het mini­staatje in het hartje van de Pyreneeën, waar drie dagen tijd is voor ac­ti­vi­teiten als bergbeklimmen, wan­de­len, be­zin­ning, mountainbiken etc.

Madrid

Op 16 au­gus­tus arriveert de groep in Madrid, waar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen dan beginnen. Men sluit zich aan bij de deel­ne­mers uit de andere Neder­landse bis­dom­men en uit het bisdom Paramaribo, die dage­lijks ge­za­men­lijk catechese ont­van­gen van een van de deel­ne­mende bis­schop­pen. Daar­naast zullen er bij de catecheses ook Neder­landse jon­ge­ren zijn die met andere organi­sa­ties naar de Spaanse hoofd­stad trekken. Op 21 au­gus­tus is dan de slot­vie­ring met paus Bene­dic­tus XVI.

1993 ook in Spanje

Ook in 1993 wer­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Spanje gehou­den, des­tijds in Santiago de Compostela. Er waren toen ongeveer drie­hon­derd Neder­landse jon­ge­ren. In Madrid wor­den er een kleine twee­dui­zend verwacht.Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose