Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

160 Noord-Hollandse jongeren op weg naar WJD in Madrid

Via Taizé en Andorra

gepubliceerd: zaterdag, 6 augustus 2011

160 Noord-Hollandse jon­ge­ren gaan woen­dag 10 au­gus­tus op weg naar Madrid, waar ze zullen deel­ne­men aan de Wereld­jon­ge­ren­da­gen, een jon­ge­renfestival, geor­ga­ni­seerd door de katho­lie­ke Kerk dat om de twee of drie jaar wordt geor­ga­ni­seerd en het grootste is in zijn soort. De groep, in leef­tijd variërend van zes­tien tot 25 jaar, staat onder lei­ding van het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Hulp­bis­schop mgr. Jan van Burg­ste­den voegt zich in de Spaanse hoofd­stad bij het gezel­schap.

160 Noord-Hollandse jongeren op weg naar WJD in Madrid

Ini­tia­tief van paus Johannes Paulus II

De Wereld­jon­ge­ren­da­gen zijn een ini­tia­tief van de vorige paus, de zalige Johannes-Paulus II. Hij begon ermee in Rome in het jaar 1984. Al snel werd dit eve­ne­ment we­reld­wijd gevierd, zowel in de bis­dom­men als mondiaal. In Neder­land werd het vooral bekend vanaf 1997 toen de WJD in Parijs plaatsvond. Daarna waren de staties: Rome (2000), Toronto (2002), Keulen (2005) en Sydney (2008). In Madrid wor­den meer dan één miljoen jon­ge­ren verwacht.

Via Taizé en Andorra

De 160 deel­ne­mers ver­trek­ken – na meer dan een jaar van voor­be­rei­dingen - woens­dag 10 au­gus­tus om half zes in de morgen per bus naar Taizé, waar ze op 11 au­gus­tus een ont­moe­ting hebben met de oecu­me­nische ge­meen­schap aldaar. De volgende halte is Andorra, het mini­staatje in het hartje van de Pyreneeën, waar drie dagen tijd is voor ac­ti­vi­teiten als bergbeklimmen, wan­de­len, be­zin­ning, mountainbiken etc.

Madrid

Op 16 au­gus­tus arriveert de groep in Madrid, waar de Wereld­jon­ge­ren­da­gen dan beginnen. Men sluit zich aan bij de deel­ne­mers uit de andere Neder­landse bis­dom­men en uit het bisdom Paramaribo, die dage­lijks ge­za­men­lijk catechese ont­van­gen van een van de deel­ne­mende bis­schop­pen. Daar­naast zullen er bij de catecheses ook Neder­landse jon­ge­ren zijn die met andere organi­sa­ties naar de Spaanse hoofd­stad trekken. Op 21 au­gus­tus is dan de slot­vie­ring met paus Bene­dic­tus XVI.

1993 ook in Spanje

Ook in 1993 wer­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen in Spanje gehou­den, des­tijds in Santiago de Compostela. Er waren toen ongeveer drie­hon­derd Neder­landse jon­ge­ren. In Madrid wor­den er een kleine twee­dui­zend verwacht.
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose