Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vormingsweekenden ‘Verdiep en beleef het geloof’

gepubliceerd: dinsdag, 19 juli 2011

Vormingsweekenden ‘Verdiep en beleef het geloof’ Je bent katho­liek, maar hebt behoefte aan meer ver­die­ping in je per­soon­lijke ge­loofs­le­ven...Je hebt een fan­tas­tische erva­ring als de Wereld­jon­ge­ren­da­gen mee­ge­maakt en je wilt dit vast­hou­den, maar weet niet hoe?... Herken je hier iets van? Dan is dit iets voor jou!

Bisdom Haar­lem-Amsteram wil in samen­wer­king met bis­dom­men Utrecht en Den Bosch jou als jon­gere de kans bie­den om je op een uit­da­gende en ontspannen manier in het katho­lie­ke geloof te ver­die­pen. We bie­den je een traject aan van drie vor­mings­week­enden waarbij je niet alleen nadenkt over de fun­da­men­ten van het geloof, maar ook de vraag stelt hoe je dit kunt toepassen je eigen leven.

Pro­gram­ma
Het pro­gram­ma is gericht op jon­ge­ren van 16-30 jaar en is ver­deeld over 3 weeken­den. Tijdens ieder weekend komt een spe­ci­fiek thema aan bod. Thema van het eerste weekend: Thuis­ko­men bij God; Vader, Zoon en Heilige Geest

Kosten
De kosten voor alle drie de weeken­den bedragen 350 euro all-in (verblijf, ma­te­ri­alen en per­soon­lijke be­ge­lei­ding). Maar kom jij uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam? Dan ont­vang je kor­ting op je deel­ne­mers­prijs! De deelname­kos­ten voor jon­ge­ren uit deze drie bis­dom­men bedragen daarom 195 euro all-in.

Meer info en aanmel­den
Je kunt je aanmel­den door je in te schrijven op de web­si­te www.bisdom­den­bosch.nl/jon­ge­ren. Na aanmel­ding ont­vang je een brief met deelnamebevesti­ging en ver­dere in­for­ma­tie over de weeken­den. Wil je meer weten of de weeken­den, neem contact op met Beate Gloudemans, 023-5112637Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose