Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vormingsweekenden ‘Verdiep en beleef het geloof’

gepubliceerd: dinsdag, 19 juli 2011

Vormingsweekenden ‘Verdiep en beleef het geloof’ Je bent katho­liek, maar hebt behoefte aan meer ver­die­ping in je per­soon­lijke ge­loofs­le­ven...Je hebt een fan­tas­tische erva­ring als de Wereld­jon­ge­ren­da­gen mee­ge­maakt en je wilt dit vast­hou­den, maar weet niet hoe?... Herken je hier iets van? Dan is dit iets voor jou!

Bisdom Haar­lem-Amsteram wil in samen­wer­king met bis­dom­men Utrecht en Den Bosch jou als jon­gere de kans bie­den om je op een uit­da­gende en ontspannen manier in het katho­lie­ke geloof te ver­die­pen. We bie­den je een traject aan van drie vor­mings­week­enden waarbij je niet alleen nadenkt over de fun­da­men­ten van het geloof, maar ook de vraag stelt hoe je dit kunt toepassen je eigen leven.

Pro­gram­ma
Het pro­gram­ma is gericht op jon­ge­ren van 16-30 jaar en is ver­deeld over 3 weeken­den. Tijdens ieder weekend komt een spe­ci­fiek thema aan bod. Thema van het eerste weekend: Thuis­ko­men bij God; Vader, Zoon en Heilige Geest

Kosten
De kosten voor alle drie de weeken­den bedragen 350 euro all-in (verblijf, ma­te­ri­alen en per­soon­lijke be­ge­lei­ding). Maar kom jij uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam? Dan ont­vang je kor­ting op je deel­ne­mers­prijs! De deelname­kos­ten voor jon­ge­ren uit deze drie bis­dom­men bedragen daarom 195 euro all-in.

Meer info en aanmel­den
Je kunt je aanmel­den door je in te schrijven op de web­si­te www.bisdom­den­bosch.nl/jon­ge­ren. Na aanmel­ding ont­vang je een brief met deelnamebevesti­ging en ver­dere in­for­ma­tie over de weeken­den. Wil je meer weten of de weeken­den, neem contact op met Beate Gloudemans, 023-5112637
Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021JongerenonderzoekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose