Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vormingsweekenden ‘Verdiep en beleef het geloof’

gepubliceerd: dinsdag, 19 juli 2011

Vormingsweekenden ‘Verdiep en beleef het geloof’ Je bent katho­liek, maar hebt behoefte aan meer ver­die­ping in je per­soon­lijke ge­loofs­le­ven...Je hebt een fan­tas­tische erva­ring als de Wereld­jon­ge­ren­da­gen mee­ge­maakt en je wilt dit vast­hou­den, maar weet niet hoe?... Herken je hier iets van? Dan is dit iets voor jou!

Bisdom Haar­lem-Amsteram wil in samen­wer­king met bis­dom­men Utrecht en Den Bosch jou als jon­gere de kans bie­den om je op een uit­da­gende en ontspannen manier in het katho­lie­ke geloof te ver­die­pen. We bie­den je een traject aan van drie vor­mings­week­enden waarbij je niet alleen nadenkt over de fun­da­men­ten van het geloof, maar ook de vraag stelt hoe je dit kunt toepassen je eigen leven.

Pro­gram­ma
Het pro­gram­ma is gericht op jon­ge­ren van 16-30 jaar en is ver­deeld over 3 weeken­den. Tijdens ieder weekend komt een spe­ci­fiek thema aan bod. Thema van het eerste weekend: Thuis­ko­men bij God; Vader, Zoon en Heilige Geest

Kosten
De kosten voor alle drie de weeken­den bedragen 350 euro all-in (verblijf, ma­te­ri­alen en per­soon­lijke be­ge­lei­ding). Maar kom jij uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam? Dan ont­vang je kor­ting op je deel­ne­mers­prijs! De deelname­kos­ten voor jon­ge­ren uit deze drie bis­dom­men bedragen daarom 195 euro all-in.

Meer info en aanmel­den
Je kunt je aanmel­den door je in te schrijven op de web­si­te www.bisdom­den­bosch.nl/jon­ge­ren. Na aanmel­ding ont­vang je een brief met deelnamebevesti­ging en ver­dere in­for­ma­tie over de weeken­den. Wil je meer weten of de weeken­den, neem contact op met Beate Gloudemans, 023-5112637
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap WereldjongerendagBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose