Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Mgr. Eijk voorzitter bisschoppenconferentie

gepubliceerd: woensdag, 22 juni 2011

BisschoppenconferentieDe Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, vandaag te Zeist in ver­ga­de­ring bijeen, heeft Mgr. dr. W.J. Eijk, aarts­bis­schop van Utrecht, tot nieuwe voor­zit­ter gekozen.

Mgr. Eijk was vanaf 8 januari 2008 lid van de Per­ma­nente Raad (verge­lijk­baar met een dage­lijks bestuur). De door diens verkie­zing ontstane vacature in de Per­ma­nente Raad wordt opgevuld door Mgr. dr. J.M. Punt, bis­schop van Haar­lem – Am­ster­dam.

Mgr. F.J.M. Wiertz, bis­schop van Roermond, is sinds 8 januari 2008 de vicevoor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Per­ma­nente Raad. Die functie blijft hij vervullen.

De nieuwe voor­zit­ter van Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, Mgr. Eijk, en het nieuwe lid van de Per­ma­nente Raad, Mgr. Punt, tre­den aan op 2 juli, na de in­stal­la­tie van Mgr. dr. J.H.J. van den Hende tot bis­schop van Rotter­dam. Op dat moment begint het emeritaat van de bis­schop van Rotter­dam, tevens hui­dig voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, Mgr. drs. A.H. van Luyn sdb.

21 juni 2011 – Se­cre­ta­riaat rkk – Afdeling Pers & Com­mu­ni­ca­tie – pk

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose