Bisdom Haarlem-Amsterdam


Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?

gepubliceerd: maandag, 24 juni 2024
foto: Ramon Mangold
Wat zegt de paus over de aflaat in het Jubeljaar?

Op 9 mei verscheen de bul van paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar 2025: ‘Spes non confundit’ (De hoop stelt niet teleur). De paus schrijft hierin onder meer over de aflaat die is verbon­den aan het Jubel­jaar.

De Bete­ke­nis van de Aflaat

“De aflaat is een manier om de on­be­grensde aard van Gods barm­har­tig­heid te ont­dek­ken”, schrijft paus Fran­cis­cus voor het Jubel­jaar.

Het Sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning

“Het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning verzekert ons dat God onze zon­den wegveegt”, aldus de paus. Hij ver­wijst daarbij naar Psalm 103: “Niet naar onze schul­den behandelt Hij ons, niet naar onze zon­den ver­geldt Hij ons.” Paus Fran­cis­cus noemt het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning: “Een beslissende, essentiële en fun­da­men­tele stap op onze geloofs­reis. Daar staan we de Heer toe onze zon­den uit te wissen, onze harten te genezen, ons op te wekken, ons te omhelzen en ons zijn tedere en barm­har­tige gelaat te open­ba­ren.” Hij roept op om de biecht niet te ver­waar­lozen, maar deze te heront­dek­ken. Juist het Jubel­jaar is daar een goed moment voor.

De Gevolgen van Zonde en de Kracht van de Aflaat

“Toch weten we uit per­soon­lijke erva­ring dat elke zonde ‘haar sporen nalaat’. Zonde heeft gevolgen, niet alleen in de gevolgen van het kwaad dat we doen, maar ook inner­lijk”, ver­volgt de paus. “In onze mens­heid, zwak en aange­trok­ken door het kwaad, blijven bepaalde restver­schijn­selen van de zonde achter. Deze wor­den weg­ge­no­men door de aflaat, altijd door de genade van Christus.”

Verge­ving en de Toekomst

Paus Fran­cis­cus: “Deze erva­ring van volle­dige ver­ge­ving kan niet anders dan ons hart en onze geest openen voor de nood­zaak om op onze beurt anderen te ver­ge­ven. Verge­ving veran­dert het verle­den niet; het kan niet ver­an­de­ren wat er in het verle­den is gebeurd, maar het kan ons wel in staat stellen de toe­komst te ver­an­de­ren en een ander leven te lei­den, vrij van woede, vijan­dig­heid en wraak­zucht. Verge­ving maakt een betere toe­komst moge­lijk, die ons in staat stelt om met andere ogen naar het verle­den te kijken, nu met meer serene ogen, ook al dragen we nog steeds de sporen van tranen uit het verle­den.”

Bron: ‘Spes non confundit’ nr. 23

Reeks over het jubel­jaar

Jubeljaar 2025Dit artikel is onder­deel van een reeks van vijf artikelen over­ge­no­men van Katho­liek­le­ven.nl:


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 26 juni 2024Hoe vieren we het Jubeljaar?
zaterdag, 22 juni 2024Wat zegt de paus over hoop in het Jubeljaar?
donderdag, 20 juni 2024Het begin van Jubeljaren in de Kerk
dinsdag, 11 juni 2024Hoe wordt het jubeljaar geopend? Video
maandag, 10 juni 2024Inschrijving Romebedevaart 2025 geopend
vrijdag, 7 juni 2024Samenvatting bul van het jubeljaar
donderdag, 16 mei 2024Hymne Jubeljaar 2025 Video
woensdag, 15 mei 2024Paus kondigt Jubeljaar 2025 af
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
donderdag, 21 maart 2024Gebedskaart en hymne Jubeljaar 2025 Video
maandag, 16 oktober 2023Nationale bedevaart Rome in Jubeljaar 2025
vrijdag, 17 maart 2023Nationale bedevaart Jubeljaar 2025
woensdag, 29 juni 2022Logo voor jubeljaar 2025 gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose