Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eenheid met de paus: wel primaat, geen suprematie

Willibrordlezing door Syrisch-orthodoxe Aartsbisschop

gepubliceerd: woensdag, 8 juni 2011
Willibrordlezing door Syrisch-orthodoxe Aartsbisschop
Z. Em. Mor Gregorios

Aarts­bis­schop Polycarpus, de hoogste prelaat van de Syrisch-orthodoxe kerk in Neder­land, heeft geen moeite met het primaat van de paus, maar wel met zijn suprematie. Dat betoogde de aarts­bis­schop maan­dag tij­dens de maan­de­lijkse Wil­li­brord­avond in De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang.

De Wil­li­brord­le­zing op De Tilten­berg werd deze maand (afgelopen maan­dag) gehou­den door Zijne Eminentie Mor Gregorios Juhanun Ibrahim, Syrisch Orthodox Aarts­bis­schop van Aleppo, de tweede stad van Syrië. Ook waren aanwe­zig de Neder­landse aarts­bis­schop Polycarpus van de Syrisch Orthdoxe chris­te­nen, pater Antonios Saliba, Syrisch Orthdox pastoor van Am­ster­dam en enkele pries­ters en gelo­vi­gen van deze oude Kerk, die in zeer goede relatie en grote een­heid staat met het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en de katho­lie­ke kerk in het alge­meen.

Mor Gregorios sprak in zijn lezing over de oecu­me­nische relaties met de Rooms-Katho­lie­ke Kerk: veel obstakels zijn al overwonnen. Het concilie van Chalcedon (451) dat eeuwen­lang een struikelblok leek, ver­deelt de oude Oosterse kerken en de Romana niet meer sinds een ge­za­men­lijke ge­loofs­be­lij­de­nis van de syrisch-orthodoxe patriarch en de paus in 1984.

v.l.n.r. rector J. Hendriks, mgr. J. Punt, Mor Polycarpus en Mor Gregorios
v.l.n.r. rector J. Hendriks, mgr. J. Punt
Mor Polycarpus en Mor Gregorios

Het moei­lijkste punt is het primaat van de paus en met name de juris­dic­tie over de uni­ver­se­le Kerk. Aarts­bis­schop Polycarpus vulde hier aan dat hij het primaat maar niet een suprematie van de paus kon erkennen. Bij de lezing was ook de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, aanwe­zig, die met de Aarts­bis­schop samen­werkt met het oog op het bereiken van een­heid onder alle chris­te­nen inzake de paasdatum. Rector Hendriks beloofde de Aarts­bis­schop bij­zon­der gebed voor de een­heid van de chris­te­nen en voor een goede en recht­vaar­dige oplos­sing voor de moei­lijke situatie waarin de chris­te­nen in het mid­den-oosten op dit moment verkeren.

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose