Bisdom Haarlem-Amsterdam


Mgr. Hendriks 12 jaar bisschop

gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024

Vandaag fe­li­ci­te­ren we harte­lijk mgr. Jan Hendriks met zijn koperen jubileum. Tijdens een in­druk­wek­kende vie­ring in de Sint-Vitus­kerk te Hilversum op 10 de­cem­ber 2011 ont­ving hij de bis­schops­wij­ding door handopleg­ging en gebed van emeritus bis­schop mgr. Punt, mgr. Van Burg­ste­den en mgr. Van den Hende.

Op 25 ok­to­ber 2011 werd Jan Hendriks benoemd tot hulp­bis­schop van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Als wapen­spreuk koos hij “Quodcumque dixerit vobis, facite” (“Doe maar wat Hij u zeggen zal”, Joh. 2,5). Door de benoe­ming werd hij titulair-bis­schop van Arsacal in Algerije. Mgr. Hendriks werd op 22 de­cem­ber 2018 benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor van Haar­lem-Am­ster­dam. Toen mgr. Punt op 1 juni 2020 met emeritaat ging, volgde hij hem op als resi­de­rend bis­schop.

Van harte proficiat Mgr. Hendriks!
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose