Bisdom Haarlem-Amsterdam


Een nieuwe SamenKerk voor u

gepubliceerd: donderdag, 6 juni 2024

SamenKerk editie Juni 2024De nieuwste SamenKerk is verkrijg­baar in uw paro­chie­kerk. Loop er binnen en neem een (gratis) exemplaar mee. Of lees hem op deze web­si­te.

In dit nummer onder andere:

  • De toe­spraak van de Paus over Am­ster­dam tij­dens een au­diën­tie, waarbij hem de Fratelli-Tutti-tulp werd aan­ge­bo­den.
  • In 1924 vond in Am­ster­dam het Inter­na­tio­nale Eucha­ris­tisch Congres plaats. Speciale wandbor­den waren een her­in­ne­ring aan deze bij­zon­dere juli­da­gen hon­derd jaar gele­den.
  • Een mooi inter­view met mgr. Jan van Burg­ste­den, die in maart 60 jaar pries­ter was. Hoe gaat hij om met het ouder wor­den en wat is de rode draad door zijn leven?
  • Hildegard van Bingen was een veelzij­dige vrouw: lees er meer over of ga mee met de Lezers­reis van SamenKerk.
  • 2024 Is een voor­be­rei­dende jaar op het Heilig Jaar 2025, waarbij het gebed en in het bij­zon­der het Onze Vader centraal staat.
  • ‘Wat ik u zeggen wil’: van onze bis­schop over de toe­spraak van de Paus over Am­ster­dam.
  • En nog veel meer...

Lees hem online

Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose