Bisdom Haarlem-Amsterdam


Open Dag St. Bonifatius Instituut 2024

Zaterdag 8 juni - 9.00 uur - De Tiltenberg Vogelenzang

gepubliceerd: zaterdag, 1 juni 2024

Op zater­dag 8 juni 2024 or­ga­ni­seert het Theo­lo­gisch Instituut St. Boni­fa­tius weer een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof?

Maak kennis met de ver­schil­lende studie en cursus moge­lijk­he­den. Kom naar de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Pro­gram­ma

De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint daarna om 10.30 uur. Dan volgt een pro­gram­ma, waarin we uitleg geven over de opzet van de studie en moge­lijk­he­den die de studie en andere vormen van cursussen bie­den. Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn er bij­voor­beeld moge­lijk­he­den om diaken of cate­chist te wor­den.

Op deze dag is het moge­lijk een college bij te wonen, ver­der zal een aantal stu­den­ten ver­tellen over hun motivatie voor de studie en hun erva­ringen. Er is uit­ge­breid gelegen­heid uw vragen te stellen en met elkaar en met stu­den­ten die al op het Boni­fa­tius instituut stu­de­ren in gesprek te gaan. De Open Dag zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

In­for­ma­tie & aanmel­den

Wanneer u meer in­for­ma­tie wenst kunt u met uw vragen terecht bij de studieprefect Diederik Wienen via e-mail of tele­fo­nisch. Bij hem kunt u zich ook aanmel­den voor de Open Dag.
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose