Bisdom Haarlem-Amsterdam


Sacramentsprocessies

Zondag 2 juni - Sacramentsdag

gepubliceerd: dinsdag, 28 mei 2024

De Sacra­ments­pro­ces­sie is een eeuwen­oude katho­lie­ke traditie die wordt gehou­den op Sacra­ments­zon­dag, de zon­dag na het feest van Sacra­ments­dag (ook bekend als Corpus Christi), waarop het Heilig Sacra­ment van de Eucha­ris­tie wordt gevierd.

Tijdens de pro­ces­sie wordt de geconsa­creerde hostie in een prach­tige monstrans geplaatst en door de straten gedragen. Dit gebeurt onder be­ge­lei­ding van gees­te­lij­ken, koorzan­gers en gelo­vi­gen, die ge­za­men­lijk bid­den, zingen en hun geloof belij­den. Vaak wordt de route van de pro­ces­sie versierd met bloemen, vlaggen en reli­gi­euze afbeel­dingen, en staan gelo­vi­gen langs de kant van de weg om eer te betuigen en te bid­den.

De Sacra­ments­pro­ces­sie sym­bo­li­seert de pelgrims­tocht van de Kerk op aarde, waarbij Christus in hun mid­den is. Het is een krach­tig ge­tui­ge­nis van het geloof en een open­ba­re mani­fes­ta­tie van de katho­lie­ke devotie. In veel dorpen en ste­den is deze pro­ces­sie een hoogte­punt van het ker­ke­lijk jaar en trekt het talrijke deel­ne­mers en toe­schou­wers.

Het doel van de pro­ces­sie is niet alleen om het geloof te ver­ster­ken, maar ook om een zegen te vragen voor de ge­meen­schap en de wereld. Door Christus in de Eucha­ris­tie te vereren en te aanbid­den, hopen de gelo­vi­gen op gees­te­lij­ke groei en een­heid in de ge­meen­schap. Deze plech­tige en fees­te­lij­ke gebeur­te­nis herinnert de gelo­vi­gen aan de kern van hun geloof en biedt een moment van be­zin­ning en vreugde.

Over­zicht van Sacra­ments­pro­ces­sies

Donder­dag 30 mei

Heiloo Na de H.Mis van 11.00 uur over het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood
Am­ster­dam Na de H.Mis van 17.30 uur in de Begijnhof­ka­pel

Zondag 2 juni

Blaricum Na de H.Mis van 10.00 uur in de Sint Vitus­kerk
Edam Na de H.Mis van 10.00 uur in de H. Nicolaas­kerk
Hilversum Na de H.Mis van 11.00 uur in de Vitus­kerk
Am­ster­dam Na de H.Mis van 11.15 uur in de Onze Lieve Vrouwe­kerk aan de Keizers­gracht

Zondag 23 juni

Laren De grote Sint-Jans­pro­ces­sie wordt gelopen om 11.00 uur vanaf de basiliek naar het Sint-Jans­kerkhof. Voor­af­gaand is er om 9.00 uur een Latijnse Hoog­mis in de Basiliek en aan­slui­tend is er een Eucha­ris­tie­vie­ring op het kerkhof met hoofd­cele­brant Mgr. Hendriks.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose