Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag WJD-begeleidersweekend

gepubliceerd: donderdag, 2 juni 2011

“Denk je bij een serieus WJD-bege­lei­ders­week­end op bezoek te komen, is het eerste wat je ziet; een voetballende kape­laan op een veel te klein pleintje. De ramen blijven nog maar net heel terwijl langzamer­hand de bege­lei­ders naar buiten komen. De groep bestaat uit zo’n 20 bege­lei­ders die samen geko­men zijn om zich voor te berei­den op de Wereld­jon­ge­ren­da­gen.” Zo begint Evelien (een jon­gere die gaat deel­ne­men aan de WJD in Madrid) haar ver­slag over het WJD bege­lei­der­week­end

Verslag WJD-begeleidersweekendOp 13 en 14 mei als ook op vrij­dag 27 en zater­dag 28 mei orga­ni­seer­de het kern­team van de WJD-reis van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een voor­be­rei­dings­week­end voor de bege­lei­ders van de reis. Zo’n 25 bege­lei­ders kwamen bij elkaar in Vo­ge­len­zang, waar ze te gast waren in Casa Carmeli, het gasten­kloos­ter van de zusters Carme­lie­tes­sen. Evelien en Carla uit Nieuw-Vennep sloten aan op de zater­dag­och­tend.

Bege­lei­der WJD een cruciale rol

Het serieuze gedeelte van het weekend begint met het voor­stel­len van wie is wie, de doel­stel­ling van de WJD en over het feit dat je als bege­lei­der een cruciale rol speelt in het wel­slagen van de WJD. Verder hoor je hoe het kern­team tij­dens de reis met haar bege­lei­ders communi­ceert, en passeren alle ins en outs van reis­pro­gramma, logis­tiek, com­mu­ni­ca­tie, li­tur­gie en medisch team de revue.

Tandenpoetscontrole

De bege­lei­ders krijgen te horen dat bege­lei­der zijn niet betekent dat je voor papa en mama hoeft te spelen. “Het is na­tuur­lijk niet de bedoeling dat er tan­denpoetscontrole uitge­voerd gaat wor­den”. Jon­ge­ren die niet van tan­denpoetsen hou­den: jullie hebben geluk.

Respect voor elkaar

Een be­lang­rijk thema van de inlei­dingen is: Niemand loopt alleen. Ie­der­een is be­lang­rijk en niemand wordt over het hoofd gezien. Daarom zijn er ook wat regels opge­steld. Zo staat de regel ‘respect voor elkaar’ bovenaan en vraagt de kern­groep aan de bege­lei­ders erop te letten dat een deel­ne­mer minimaal met één andere deel­ne­mer op stap gaat.

WJD team met Kloten

In de mid­dag was het tijd voor wat ontspan­ning met “Kloot­schie­ten”. Ofwel het onder­hands werpen met een houten bal gevuld met lood. Het team dat in zo min moge­lijk worpen een afstand proberen weet af te leggen kan zich­zelf de win­naar noemen. Erg gezellig en dui­de­lijk geen gebrek aan competitie­ge­voel. Het pro­gram­ma ging door met tips en trucs voor het lei­den van een goed groeps­ge­sprek. En met als klap op de vuurpijl: de rollenspellen. Bege­lei­ders gingen in groepjes uiteen en in rol van bege­lei­der en/of jon­ge­ren duiken en de situatie uitspelen. Wat doe je bij­voor­beeld in de situatie dat een jon­gere alcohol zit te drinken op de locatie? Een moment om je gespreks­vaar­dig­heid goed te oefenen en bewust te zijn van de rol die je als bege­lei­der bij het han­te­ren van de regels.

Niet alleen?

Er wordt gelachen met de bege­lei­ders, maar daarbij wordt het doel niet uit het oog verloren. Het team gaat ervoor om de jon­ge­ren een on­ver­ge­te­lijke WJD te bie­den. De jon­ge­ren zijn niet alleen, maar de lei­ding zeker ook niet. Er is een goed team van coördinatoren, adjudanten, chauf­feurs, persverant­woor­de­lijken, bus­pries­ters, mascottes en deel­groep­be­ge­lei­ders om alles in goede banen te lei­den. Maar zodra er een bal op het dak geschoten wordt, staat kape­laan Nico er toch alleen voor!Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose