Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bijeenkomst over Catharina van Siena

Zondag 14 april - 17.00 uur - Bisschopshuis Haarlem

gepubliceerd: vrijdag, 5 april 2024
Bijeenkomst over Catharina van Siena

Op zon­dag 14 april, vanaf 17.00 uur, or­ga­ni­seert de r.-k. Vrouwen­groep een lezing over de heilige Catharina van Siena. Geïn­te­res­seer­den zijn welkom in het bis­schops­huis naast de Bavo­kathe­draal te Haar­lem.

Deze bij­zon­dere heilige werd in 1970 benoemd tot eerste vrouwe­lijke kerklerares, samen met Theresa van Avila. Ze was een mystica die leefde van 1347 tot 1380. In haar leven had zij visioenen van Christus en Maria en met de wijs­heid die zij daardoor ont­wik­kelde, wist zij poli­tieke macht­heb­bers te beïn­vloed. Zo wist zij Paus Gregorius XI ervan te overtuigen dat hij als Paus in Rome behoorde te resi­de­ren, in plaats van Avignon.

De heilige Catharina zette haar vrouwe­lijk genie in ter ver­ster­king van de Kerk en Gods Ko­nink­rijk. Wat kunnen wij vandaag de dag van haar leren? Zr. Catharina Al is ge­spe­cia­li­seerd in de heilige Catharina en zal over haar ver­tellen.

Pro­gram­ma

17.00 uur start bij­een­komst met lezing
18.00 uur bid­den Vespers
18.15 uur ge­za­men­lijke potluck maal­tijd
18.45 uur vragen en gesprek

De potluck­maal­tijd bestaat uit zelf mee­ge­no­men hapjes.
Ie­der­een die komt vragen we om iets mee te nemen.
Aanmel­den is wen­se­lijk.

Details

datum: zon­dag 14 april 2024
tijd: vanaf 17.00 uur
locatie: Bis­schops­huis, Leidse­vaart 146 Haar­lem
aanmel­den: rkvrouwenhaarlem@gmail.com
web­si­te: rkhaarlem.nl/u-zoekt/rkvrouwen

Over de R.K. Vrouwen­groep Haar­lem:

Totus Tuus MariaeDe vrouwen­groep is ontstaan doordat vrouwen na de H. Mis met elkaar van gedachten wissel­den over levens­vra­gen die hun per­soon­lijk leven raakten: hoe ga je om met de combinatie carrière, relatie, moe­der­schap? Hoe vind je ruimte voor geloofsver­die­ping? Hoe geef je geloof en zin­ge­ving een plek in je relatie met partner en opvoe­ding van kin­de­ren?

Het ini­tia­tief trok steeds meer vrouwen, ook van buiten de pa­ro­chie. In 2021 gaf de synode een impuls aan het onder­zoeken van de roe­ping van vrouwen en de wijze waarop zij hun vrouwe­lijk profetisme kunnen inzetten om de Kerk en haar apos­to­laat te sterken. Sindsdien komt de vrouwen­groep maan­de­lijks bij elkaar.


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 23 februari 2024Gebedsavond rond thema zwangerschapBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose